Posar una aixeta de pas a la font de l'Espinagar.


05//10/2019. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola

Bon dia,

El dia 5 d’octubre de 2019, hem condicionat la font:

F011-Font de l’Espinagar o font de l’Espinaga

I hem vist que és una font de cisterna que acumula el poc cabal d’aigua que rep dins el dipòsit per tenir-la disponible quan calgui.
Tal com està ara, tota l’aigua que entra al dipòsit surt i regalima pel forat de la seva part davantera.

Suggeriment:
Anirà bé posar una aixeta de pas al forat actual i això permetrà guardar l’aigua i així estarà disponible quan es vulgui.

Us adjuntem la seva ubicació i unes fotos on es veu el forat de la font on cal posar l’aixeta de pas.
Atentament,

Associació Fes Fonts Fent Fonting

fesfonting@gmail.com

.
Condicionament de la font de L'Espinagar


56.- El dia 5 d’octubre de 2019. Arqueologia a la font de l’Espinagar.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

F011-Font de l’Espinagar o font de l’Espinaga

Aspecte a l’inici: 
Aspecte al final:
Aquesta font consta de dues parts:

Una situada a la al costat esquerro de la caseta on hi ha les restes de la font primitiva.
Una altra formada per una caseta a l’interior de la qual hi ha la cisterna. A l’interior de la cisterna hi entra l’aigua de la font que ve conduïda per una canonada enterrada des del marge superior de la muntanya.

Aquesta font és de poc cabdal i només raja uns dies després de les èpoques de pluja per això hi ha la cisterna a l’interior de la caseta amb l’objectiu d’acumular l’aigua i guardar-la per quan es necessitava.

Imatge de la font primitiva després de condicionar-la on encara es conserven la pica i el forat on hi havia el tub:

 Imatge de l’interior de la cisterna després de netejar-la:Imatge de la font amb un tub de canya per simular el raig de l’aigua. Al seu lloc hi hauria d’haver una aixeta o clau de pas que permetés l’ús de l’aigua només quan es necessiti i així disposar d’aigua més temps:
 Imatge general de la font amb la caseta i la font primitiva a l’esquerra:
 


 
En acció:


Els artistes:


Condicionament de la font de l'Artigues


55.- El dia 7 de setembre de 2019. Neteja de la font de l’Artigues

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 F305-Font de l’Artigues 

Des de feia temps sabíem que al torrent hi havia una canonada que hi baixava una petita quantitat d’aigua.


Aquesta vegada la tasca consistia a buscar d’on venia la canonada i netejar la zona de la pica i de la font.


  
Vam buscar aigües a munt del torrent els indicis d’alguna galeria i no en vam trobar cap. Vam cavar a zona del torrent on hi ha el tub i tampoc vam trobar cap indici de construcció.Vam netejar la part superior de la canonada i vam canalitzar les aigües de sortida del torrent perquè no  fessin malbé el camí d’accés a la font:

    Part superior on apareix la canonada:                    Aigües avall de la font:
La part constructiva de la font és molt original:Està formada per una petita resclosa feta d’obra, situada a la mateixa llera del torrent i que forma una bassa de sedimentació, a la dreta de la qual hi ha una canaleta de desguàs per on surt l’aigua que baixa pel torrentet i a l’esquerra hi ha un tub de ferro por on sortia l’aigua que era canalitzada des de la part superior del torrent i que formava par la font natural.

En acció:     

Els artistes: