Condicionament de la Font dels Calvets

 

67.- El dia 12 de juny de 2021. Condicionament de la  F211-Font dels Calvets

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Les tasques a realitzar són:

Treure la terra del banc perimetral que ara està tapat a causa d’una esllavissada.

Treure la terra que impedeix arribar a la base de la mina, i buscar el tub per on surt l’aigua de làmina. Ara l’aigua es queda dins.

Durant el temps, la terra acumulada a la zona de la font havia deixat aquesta imatge:


Al treure la terra han aparegut: la pica, el banc perimetral, una zona empedrada, una canal inferior i una canonada de plom:


Fa 12 anys hi havia una canonada de plom uns deu metres a l’esquerra de la font que segurament connectava amb la que hem trobat a prop de la font, ara no l’hem trobada.


Tant la canonada de plom com el canal inferior, segurament portaven l’aigua de la font a alguns horts propers, ara desapareguts.

A la boca de la mina també hi havia una gran quantitat de terra i fulles:

Hem tret la terra i les fulles:


Hi hem trobat la canonada. Hi hem tirat aigua que ha sortit per la font:


Esperem que quan abundin les pluges, la font torni a rajar com ho va fer el 19 de març de 2011:Aspecte final de la font i de la mina a la part superior:


Suggeriment:

S’hauria de posar una reixa a la boca de la mina per evitar l’entrada d’animals i evitar accidents.

 

En acció:


Els i les artistes:
Condicionament de la font M5

 

66.- El dia 8 de maig de 2021. Condicionament de la  F277-Font M5

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

És un punt d’aigua al torrent dels Verns, entre la font dels Verns i la de Can Castellví. Calia veure d’on ve l’aigua, netejar la part construïda i fer arqueologia a la zona per veure quins són els diferents elements.

La zona en una esplanada fangosa d’uns 400 metres quadrats,on hi ha diversos punts on surt l’aigua en petites quantitats.Hem canalitzat l’aigua perquè vagi la bassa-rentador situada uns 30 metres aigües avall:


I així emplenés la bassa i servís com a punt d’aigua per la fauna de la zona:Tal com havia estat l’any 2012:A l’aiguaneix superior hi hem simulat una font per apreciar el cabal d’un dels punts on surt aigua:També hem recollit les escombraries, que n’hi havia moltes.


En acció:


Els artistes:
Condicionament de la font de la Rata

 25/04/2021. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola


Bon dia,​

Un membre de la nostra Associació el dia 10/04/2021 ha anat a visitar la font:

i ha comprovat que les abundants pluges recents s’han emportat la part de la llera que cobria la cambra i els tubs que portaven l’aigua de la cambra de recepció a la font i han quedat al descobert i desconnectats de la font.


Foto de la cambra de recepció.

 La cambra de recepció està situada a la mateixa llera i està formada per un dipòsit adossat al marge fet d’obra i ple d’arena que fa de filtre de l’aigua.

D’aquest dipòsit en surten dos tubs que portaven l’agua la font i que ara estan desconnectats. En un d’ells encara en sortia aigua.


Foto de la font.

 

 Ubicació de la font:Anirà bé que aviat es faci una intervenció per recuperar la font perquè és una font emblemàtica de la zona i que quasi sempre raja.

Atentament.


 

Condicionament de la font del Manyo

 64.- El dia 3 d’octubre de 2020. Condicionament de la font del Manyo.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i dins de la Setmana de la Natura de 2020.

F029-Font del Manyo

És un conjunt format per la font i una gran plataforma de fusta que permet atansar-se a la font per sobre de la riera.

Actuacions fetes: Netejar la pica de sedimentació interna i la pica externa, canalitzar l’aigua de la font cap a la riera perquè no s’entolli, netejar la llera del torrent perquè l’aigua del torrent circuli per sota de la plataforma de fusta, netejar el camí que ve de l’àrea de lleure que hi ha per sobre de la font i netejar de plataforma de fusta de troncs i terra que hi havien portat les últimes tempestes.

Imatge a l’inici:Imatge al final:


Neteja del camí que ve de l’àrea de lleure que hi ha per sobre de la font:


 Com ha quedat la font:


En acció:Les artistes i els artistes:
Condicionament de la font de Can Puig o de les Salamàndries

 63.- El dia 5 de setembre de 2020. Condicionament de la font de Can Puig o de les Salamàndries.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

F137-Font de Can Puig

És un conjunt format per tres mines, dues de les quals estan tapiades. La tercera és fonda i està plena d’aigua i molt sovint aboca aigua per la part superior de la tanca.

Actuacions a realitzar. Fer que l’aigua que surt de la font circuli, no quedi parada inundant la zona. - Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona - Fer manteniment dels bancs (treure terra)

Imatge a l’inici:


Imatge al final:
Hem netejat la zona d’escombraries:

Hem fet el manteniment dels bancs i de les jardineres:

Hem fet que l’aigua circuli i no quedi estancada, per això hem soterrat un tub els primers quatre metres perquè quedi una zona elevada i seca, hem fet una bassa per preservar la biodiversitat de la zona i hem fet una petita sèquia perquè l’aigua circuli:

Soterrament del tub:                                                      Fent la petita sèquia:
La petita bassa:Les artistes i els artistes:La font del Rossinyol està colgada.


2/06/2020. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola

Bon dia,​

Un membre de la nostra Associació el dia 25/05/2020 ha anat a visitar la font:

i ha comprovat que les abundants pluges recents del mes de maig han fet caure rames i arbres que han colgat la font.


Imatges del dia 25/05/2020:Ubicació de la font:
Anirà bé que aviat es faci una intervenció per recuperar la font doncs és una font emblemàtica de la zona i que sempre raja.
Atentament:
...................................................................