Condicionament de la font del Manyo

 64.- El dia 3 d’octubre de 2020. Condicionament de la font del Manyo.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i dins de la Setmana de la Natura de 2020.

F029-Font del Manyo

És un conjunt format per la font i una gran plataforma de fusta que permet atansar-se a la font per sobre de la riera.

Actuacions fetes: Netejar la pica de sedimentació interna i la pica externa, canalitzar l’aigua de la font cap a la riera perquè no s’entolli, netejar la llera del torrent perquè l’aigua del torrent circuli per sota de la plataforma de fusta, netejar el camí que ve de l’àrea de lleure que hi ha per sobre de la font i netejar de plataforma de fusta de troncs i terra que hi havien portat les últimes tempestes.

Imatge a l’inici:Imatge al final:


Neteja del camí que ve de l’àrea de lleure que hi ha per sobre de la font:


 Com ha quedat la font:


En acció:Les artistes i els artistes:
Condicionament de la font de Can Puig o de les Salamàndries

 63.- El dia 5 de setembre de 2020. Condicionament de la font de Can Puig o de les Salamàndries.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

F137-Font de Can Puig

És un conjunt format per tres mines, dues de les quals estan tapiades. La tercera és fonda i està plena d’aigua i molt sovint aboca aigua per la part superior de la tanca.

Actuacions a realitzar. Fer que l’aigua que surt de la font circuli, no quedi parada inundant la zona. - Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona - Fer manteniment dels bancs (treure terra)

Imatge a l’inici:


Imatge al final:
Hem netejat la zona d’escombraries:

Hem fet el manteniment dels bancs i de les jardineres:

Hem fet que l’aigua circuli i no quedi estancada, per això hem soterrat un tub els primers quatre metres perquè quedi una zona elevada i seca, hem fet una bassa per preservar la biodiversitat de la zona i hem fet una petita sèquia perquè l’aigua circuli:

Soterrament del tub:                                                      Fent la petita sèquia:
La petita bassa:Les artistes i els artistes:La font del Rossinyol està colgada.


2/06/2020. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola

Bon dia,​

Un membre de la nostra Associació el dia 25/05/2020 ha anat a visitar la font:

i ha comprovat que les abundants pluges recents del mes de maig han fet caure rames i arbres que han colgat la font.


Imatges del dia 25/05/2020:Ubicació de la font:
Anirà bé que aviat es faci una intervenció per recuperar la font doncs és una font emblemàtica de la zona i que sempre raja.
Atentament:
...................................................................

         

Les rames dificulten el pas a la font Nova de Can Catà


2/06/2020. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola
Bon dia,​

Un membre de la nostra Associació el dia 29/05/2020 ha anat a visitar la font:

i ha comprovat que les abundants pluges recents del mes de maig han fet caure moltes rames a la zona de la taula de la font.


Imatge del dia 29/05/2020: 
Ubicació de la font:
 Anirà bé que aviat es faci una intervenció per netejar la zona.

Atentament:
...................................................................