Informe de l'entorn de la font de l'Hotel de San Jerónimo.


INFORME DELS ELEMENTS TROBATS A LA ZONA DE LA FONT DE SAN JERÓNIMO DE LA VALL D’HEBRON

 


Els dies 9 de novembre i 7 de desembre de 2019, la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting i dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, va fer diverses activitats d’arqueologia a la zona que s’exposen a continuació:

1.  La font F303-Font de l’Hotel San JerónimoA la dreta de la pica i al nivell del terra hi ha l’entrada a la cisterna:


La cisterna té unes mides aproximades d’1,40 metres d’alçada, 1,55 metres d’amplada i 5 metres de llargada.
Imatge de l’interior de la cisterna:

La cara de la cisterna que dóna a la carretera hi ha una paret de terra que desconeixem on va. A la paret de la carretera on sortiria la continuació de la cisterna no es veu cap senyal que indiqui cap mena de sortida.


Hem verificat que a una cara de la cisterna hi ha un conducte d’uns 1,50 metres.
S'ha fet passar una quantitat abundant d'aigua per la pica de la font i s'ha pogut verificar que no va a la cisterna. És probable que la pica comuniqui amb un (altre) dipòsit, al costat de la cisterna descrita, el qual en aquests moments encara és inaccessible.

2. El dipòsit

Per sobre la zona de la font descrita a l'apartat anterior, hi ha una terrassa amb un dipòsit gran d'obra, 
revocat per dins i per fora de ciment:S’ha trobat una pica que recull l’aigua del dipòsit:


I una teula condueix l’aigua a l’altre costat de la paret:
Hem cavat a la sortida de la teula per si hi havia una altra pica o alguna conducció i no hi hem trobat
res.

A la part superior del dipòsit hi arriba una canonada de ferro amb una clau de pas i una desviació en T:


Imatge de la clau de pas i de la desviació en T:
La canonada està orientada cap al vessant de la muntanya, és tallada i no continua. No es pot saber la seva procedència perquè no s'han trobat restes que poguessin donar alguna indicació al respecte.
Quan es fa passar aigua amb una mànega per la canonada vertical que s'enfonsa endins la terra, aquesta no surt per cap lloc concret, tampoc per la font situada pocs metres per sota. 


3. Tub de ceràmica:

S'ha seguit el recorregut d'una mànega que segueix el camí de pujada a Vista Rica. A uns 80 metres de la font s'enfonsa en el terra
Quan s'ha desenterrat la mànega en aquest punt, s'ha trobat que queda connectada a una canonada de ceràmica a través d'una ampolla de plàstic (vegeu fotografia adjunta).
S'ha pogut comprovar que el cabal d'aigua en aquest punt és abundant.La ubicació GPS d’aquest punt coincideix amb l’inici de la mina Hotel San Jerónimo:Suggeriments al Parc:

a.       Aprofitant que surt aigua per la canonada de ceràmica fer una bona canalització enterrada fins a la font actual i

b.      fer una obra de rehabilitació de la font.

c.        Seguir excavant pel tub de ceràmica fins a trobar la mina.

d.       Rehabilitar l’entrada, posa-hi una reixa o una porta per fer el manteniment i

e.       conduir l’aigua fins a la font, tal com s’explica a l’apartat anterior. 


4. Dues clavegueres:

En el tram que va de la Font de Sant Jeroni fins a Vista Rica s'hi han trobat hi hem trobat dues clavegueres:
L’una a tocar d’una de les cases de Vista Rica:


i l’altra dins del bosc:


Les dues aboquen directament al bosc, fan molta pudor i l’aigua bruta va muntanya avall.

Suggeriment: una ràpida intervenció sobre aquests conductes de clavegueram per a canalitzar i desviar l'aigua contaminada de manera que no afecti l’aqüífer que alimenta les mines properes. 

5. Diverses mànegues:

5.1. Mànegues que van de la munyanya als horts de sota de la carretera:

S’han trobat dues mànegues que segueixen el camí que va de Vista Rica als horts de sota la benzinera.


S’adjunten dues ubicacions:

L’una:


 I l’altra:
5.2. Mànegues que van Vista Rica a la zona de la betzinera:

S’han trobat tres mànegues de color negre, més gruixudes, junt amb un cable elèctric. Una d’aquestes mànegues porta aigua perquè té una fuita, les altres no s’han pogut verificar.Suggeriment: Treure les mànegues si no fessin cap funció o bé enterrar-les si encara fossin necessàries

Barcelona, 23 de gener de 2020.