Condicionament de la font de Can Capellans


60.- El dia 1 de febrer de 2020. Condicionament de la F108-Font de Can Capellans


Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

És un conjunt format per la galeria, la font i un dipòsit enterrat a l’esquerra de l’entrada.

 1. Hem netejat l’accés:
      Imatge de l’entrada de la galeria abans de la intervenció:   Imatge de després:
2. La part de la font la forma una petita caseta un hi arriba una canonada des de l’interior de la galeria. La part interior del tub ha desaparegut:


3.  A l’esquerra hi ha un dipòsit enterrat format per una paret que serviria per retenir l’aigua que es filtrava pel marge:

Accés al dipòsit:
 1. Paret interior:  La part interior del dipòsit del costat del marge:  Dins d’aquest dipòsit hi ha molta terra que ha entrat durant el temps que no s’ha fet servir. Segurament sota la terra hi ha la canonada de sortida per conduir l’aigua a Can Capellans. Ara deu tenir una capacitat d’uns cinc metres cúbics.

  4.  La galeria té una longitud aproximada d’uns 30 metres, està excavada a la roca i al fons hi ha un toll d’aigua que regalima per les parets i goteja del sostre. Aquesta part final de la galeria està recoberta d’una capa de carbonat càlcic que al sostre forma petites estalactites:

  Hem netejat l’entrada de la galeria de pedres i de terra:

  Abans:                                                                

  Després:


  En acció:
  Els i les artistes: