Condicionament final de la font de Can Valldaura.

 

Proposta al Parc per acabar el condicionament de la font de Can Valldaura


1. Impermeabilitzar la pica  per dins i per fora.

Ara l’aigua, quan l’aixeta està tancada, l’aigua surt per unes esquerdes que hi ha la dos costats:D’aquesta manera no es faria malbé la paret en cas de gelades i tampoc es perdria l’aigua.2. Aprofitar l’aigua sobrant com a punt d’aigua per fomentar la biodiversitat de la zona:

Si obrim l’aixeta, en poca estona es buida la pica perquè el cadal de la mina és molt inferior al de l’aixeta i llavors l’aigua es perd.

Aniria bé posar un tub a la part superior de la pica:

I conduir l’aigua a una bassa propera impermeabilitzada i així s’originés un punt d’aigua.

 Com a exemple es pot veure el que es va fer a la font de Can Cases:

Imatge de quan es va condicionar:


Imatge uns mesos després:
3. Refer l’arc a la seva forma original:

Amb les restes d’obra que vam trobar i separar:
4. Posar una tapa al forat de la pica com estava anys enrere:


Per evitar l’entrada d’animals. Barcelona, 14 de juny de 2022.