Condicionament de la font de Can Campreciós

 82. El dia 1 d’octubre de 2022. Condicionament de la

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tasques encomanades:

L’objectiu en aquest cas seria buscar la font i els elements de patrimoni que hi hagi, situar-los i descobrir-los, però sense treure tota la vegetació ni fer massa moviment de terres.

Situació de fa uns anys:

27/07/2008. El passadís i la riera                           27/07/2008. La font i la pica     

        6/12/2012. Els dos tubs aboquen a la pica                 21/02/2010.

 Aquestes fotos mostren la part construïda de la font: A tocar de la riera hi ha un passadís de pedra per accedir a l’interior que sembla una cova.

A l’interior hi ha la font amb dues parets d’obra i dos tubs que aboquen a la pica. L’aigua surt de la pica i passa per sota del passadís esmentat i aboca a la riera. El nivell de la pica està a uns quaranta centímetres del nivell de l’aigua de la riera.

Pluges de 2019:

Les pluges molt abundants de l’any 2019 van originar un augment molt gran del cabal de la riera i van acumular una gran quantitat d’arena a la zona de la font i també es va emportar el passadís i part de les pedres que formaven part de la font.

El nivell de l’aigua de la riera va quedar superior al de la pica.


16/12/2019. Nivell de l’aigua de la riera                  

 

Pluges de 2020:

Les pluges molt abundants de fa un mesos han tornat a variar la forma de la llera:


Tasques acomplertes:

Hem buidat l’aigua de la zona d’on hi havia la pica per verificar d’on ve l’aigua. Hem observat que l’aigua no arriba pels tubs sinó que ve de sota de la part construïda.


Sembla que aquesta aigua es filtra de la riera i, per tant, no ve de l’aqüífer de la font i, per tant, no és potable.

Per verificar si l’aqüífer de la font està bé hem d’esperar que plogui fort a veure si l’aigua surt pels tubs de la paret de la font.

 Altres feines que hem fet:

Treure la vegetació seca que hi havia a la llera i recollir escombraries.


En acció:


 

Els artistes:


.........................................................

04.10.2022. Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Moltes gràcies per la feina feta in situ i per l’informe!

Salut,

...................................................