Condicionar la font de Can Calopa de Dalt

05.06.2017.- Des de l'Associació Fes Fonts Fent Fonting, suggerim al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola el condicionament de la font de Can Calopa de Dalt:
El camí d'accés, la zona de la font, la mina i el camí de sortida, estan envaïts per l'espessa vegetació.
A la mina hi ha aigua i s'ha de buscar la font que deu estar colgada per la terra.
.......................................................................................

01/07/2017.-  Comencem les tasques.
Veure l'activitat. 

....................................................................................... 

7/10/2017.- Acabem les tasques
Veure l'activitat.