Condicionament de la font de Can Farrés

  83. El dia 12 de novembre de 2022. Condicionament de la

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El conjunt hidràulic està format per la mina, el distribuïdor de l’aigua, la pica i una bassa gran. El distribuïdor envia l’aigua una part a la masia de can Farrés, una altra a una masia propera i una altra a la pica i d’aquí a la bassa.

Imatges d’anys anteriors:


     Porta d’entrada a la mina.                                                La bassa


      La pica.                                                                          Tub que alimenta la pica.

Tasques dutes a terme: 

Condicionament de la zona de la pica:

 Imatge inicial:

 

S’ha netejat al voltant de la pica, s’ha protegit amb una petita paret, s’han posat unes escales per accedir a la font des del camí proper i s’ha delimitat amb pedres la petita àrea al voltant de la pica:Condicionament de la zona de la bassa:


Imatge inicial, estava rodejada de molta vegetació que feia de mal conservar.

 

Hem netejat els costats:


I hem vist que una canonada perd aigua:


I li hem dit al parcer de la propietat perquè el repari. També hem aclarit la vegetació de la part del tub que ve de la pica      

 Hem netejat l’escala d’accés a la bassa i una pica de distribució ara inservible. Com que el tub de sortida de l'aigua estava trencat, l'hem reparat i l'hem segellat perquè no perdi aigua.A la bassa hi hem trobat un gripau per això hi hem posat uns troncs i unes branques per facilitar la sortida dels animals.

 En acció:


Els artistes:


............................................

14.11.2022. Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Moltes gràcies per la feina feta i pel detall de l’explicació.

Salutacions,

 

Perfecte! Molt bona feina!

.................................................


Condicionament de la font de Can Campreciós

 82. El dia 1 d’octubre de 2022. Condicionament de la

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tasques encomanades:

L’objectiu en aquest cas seria buscar la font i els elements de patrimoni que hi hagi, situar-los i descobrir-los, però sense treure tota la vegetació ni fer massa moviment de terres.

Situació de fa uns anys:

27/07/2008. El passadís i la riera                           27/07/2008. La font i la pica     

        6/12/2012. Els dos tubs aboquen a la pica                 21/02/2010.

 Aquestes fotos mostren la part construïda de la font: A tocar de la riera hi ha un passadís de pedra per accedir a l’interior que sembla una cova.

A l’interior hi ha la font amb dues parets d’obra i dos tubs que aboquen a la pica. L’aigua surt de la pica i passa per sota del passadís esmentat i aboca a la riera. El nivell de la pica està a uns quaranta centímetres del nivell de l’aigua de la riera.

Pluges de 2019:

Les pluges molt abundants de l’any 2019 van originar un augment molt gran del cabal de la riera i van acumular una gran quantitat d’arena a la zona de la font i també es va emportar el passadís i part de les pedres que formaven part de la font.

El nivell de l’aigua de la riera va quedar superior al de la pica.


16/12/2019. Nivell de l’aigua de la riera                  

 

Pluges de 2020:

Les pluges molt abundants de fa un mesos han tornat a variar la forma de la llera:


Tasques acomplertes:

Hem buidat l’aigua de la zona d’on hi havia la pica per verificar d’on ve l’aigua. Hem observat que l’aigua no arriba pels tubs sinó que ve de sota de la part construïda.


Sembla que aquesta aigua es filtra de la riera i, per tant, no ve de l’aqüífer de la font i, per tant, no és potable.

Per verificar si l’aqüífer de la font està bé hem d’esperar que plogui fort a veure si l’aigua surt pels tubs de la paret de la font.

 Altres feines que hem fet:

Treure la vegetació seca que hi havia a la llera i recollir escombraries.


En acció:


 

Els artistes:


.........................................................

04.10.2022. Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Moltes gràcies per la feina feta in situ i per l’informe!

Salut,

...................................................

Condicionament de la Font de Can Vilagut

 

81. El dia 3 de juliol de 2022. Condicionament de la

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

És un conjunt format per una petita galeria, un pou a tocar i una bassa uns 50 metres més avall.

Tasques acomplertes:

Neteja dels esbarzers i la vegetació de  davant, rebaixar el nivell del terra d’entrada a la galeria fins a poder obrir la porta i descobrir la pica exterior que estava soterrada de vegetació:

                 Abans:                                                               Després:


Recollida de moltes escombraries fins a emplenar la part de darrere del cotxe del Parc.

 Neteja de l’exterior de la zona del pou:

Al pou, sempre que hi hem passat hi ha aigua:


Anys enrere a pocs metres de la font hi havia una taula de pedra amb tres bancs, ara en queda la taula.


Detalls de la galeria:

S’accedeix a la galeria per una porta-reixa de ferro. La construcció interior sembla molt sòlida, està formada per les parets de pedra i el sostre de totxo massís.

Objectes:

A terra, que és de pedra revestida de calc precipitada, hi ha una canonada que en èpoques de pluja omple d’aigua  el terra de la mina:

També hi ha un tub que aboca a una pica interior, segurament ve del pou proper:


De la pica interior surt un tub que va a una pica exterior. Està tan rovellat que està trencat.

Quan aquest tub surt a l’exterior entra a terra i possiblement acaba a la bassa.

A la pica exterior hi ha un forat més avall a la dreta, però que no hem vist si continua dins la galeria.En acció:


Els artistes:Suggeriments:

1. A la porta-reixa d’entrada a la galeria li falta a frontissa inferior, això fa que no tanqui bé. S’hauria de reparar i posar un cadenat:

Vista des de l’interior.

2. A pocs metres de la font hi ha moltes escombraries: Ferros, plàstics, fustes:
 Aniria bé parlar amb el propietari perquè les tragués.

....................................................................

06.07.2022. Del Parc, ens han dit:

Bon dia,

Gràcies a vosaltres per col·laborar!

Fa temps que tenim constància de l’acumulació de deixalles en aquesta zona. Es treuen i tornen a acumular deixalles...

Són unes parcel·les que el propietari té arrendades i que té la responsabilitat de mantenir netes o demanar als arrendataris que ho facin.

L’Ajuntament li va al darrera perquè ho faci.

A veure si fan net d’una vegada...

..............................................................
La bassa de la font de la Marquesa està seca.

 22 de juny de 2022. Mail al Parc:

Ahir dimecres dia 21 de juny de 2022, vàrem anar a visitar la font i la bassa:

F041-Font de la Marquesa, de Can Gras o de la Senyora.

https://fontscollserola.com/?p=542

vam comprovar que la bassa està seca:perquè no hi arriba l’aigua de la font que raja normal per l’època:


Recordo que l’any 2012 Voluntaris de Collserola la vam ajudar a construr a l'entitat Galanthus  i sempre que hi hem passat hi arribava l’aigua i hi havia vida aquàtica.

Ara encara que la font raja, l’aigua no hi arriba perquè segurament la canonada està trencada i tota l’aigua es perd.

Anirà bé reparar la canonada perquè hi arribi l’aigua i es pugui recuperar aquest punt d’aigua i mantenir la biodiversitat de la zona.

............................................................................