Condicionament de la font de Ca n'Amigó del Clot

 

101. El dia 6 d’abril de 2024. Arqueologia i condicionament de la zona de la font:

F104-Font de Ca n’Amigó del Clot   https://fontscollserola.com/?p=1068

Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal.

Condicionar i catalogar els elements hidràulics.

Investigar les basses i la mina.

També recollim les deixalles que hi ha a prop de la font.

 

Hi ha diversos elements hidràulics importants a les tres feixes:

A la feixa superior hi ha una gran bassa, a la intermèdia la mina i a la inferior una altra bassa i la font.


 1. Feixa superior.
     Hi ha una gran bassa que recull l’aigua de la pluja del camí que ve del coll de Frares.


     Mesures de la bassa.


        Detalls:

                       Escala d'accés                       Arqueta de drenatge                        Mur. 
     Conducte superior d’evacuació.    Reixa del pou de buidatge


 • B. Feixa intermèdia.

  Hi ha la mina amb la xemeneia de buidatge a uns 12 metres i després la galeria  continua uns quants metres orientada cap a l’esquerra:


  Per l’interior de la mina hi ha un tub metàl·lic que ve del fons de la mina i va fins a l’exterior i segurament portava l’aigua a la bassa inferior.

   

  Fotos de l’interior del dia 2 de desembre de 2006:

                         Interior amb el tub.

                               


                         Xemeneia de buidatge.      Vista exterior abans.                                 Vista exterior després.       


          C. Feixa inferior.

   

      Hi ha el frontal de la font i la bassa:


      Mesures de la bassa.  Al frontal de la font hi ha tres punts d’aportació d’aigua, a l’esquerra un conducte format per teules, a la part superior dreta un tub metàl·lic que segurament ve de la mina i a la part inferior la font amb el tub i la pica semicircular.
      La bassa abans. 
       La bassa després.      


  En acció:
      Els i les artistes:                                               


  ______________________________________

  Del Parc ens han dit:

  Un informe completíssim i molt elaborat.

  Molt bona feina!

  Gràcies a vosaltres per participar en conservació del Parc Natural!

  Condicionament de la font de Can Bell

   99. El dia 2 de març de 2024. Arqueologia i condicionament de la zona de la font:

  F310-Font de Can Bell      https://fontscollserola.com/?p=2451

  Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

  La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal.

  Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.

   

  L’hem trobada gràcies a les indicacions del propietari, el senyor Jaume Bell i les parts de la font gràcies a la foto antiga (https://issuu.com/totsantcugat/docs/llibre_fotos_3):
  S’hi veu un banc i la font. No es veu amb claredat si hi ha més bancs per asseure-s’hi.

                                                                          

  La font està situada a la llera del torrent de Can Bell i amb els anys la terra arrossegada per les torrentades ha fet pujar el nivell de la llera i quasi ha tapat la font i el banc:


  La font abans                                                              

  en acabat.


  El banc abans                                                        


   

  i en acabat.


  La font consta de dos tubs, un a l’interior del petit entrant de la construcció i un altre a l’exterior a un nivell més baix que l’anterior.

  Altres elements:

  El rètol


  Part d’una construcció de totxo massís que podria ser la part d’un altre banc.


  En acció:
  Els i les artistes:  ..........................................

  I del Parc ens ha dit:

  Bon dia,

  Moltes gràcies.

  Veig que vau poder fer bona feina.

  Salutacions,

  ................................................

  Arqueologia i condicionament de la zona de les fonts del Pastor.

  98. El dia 3 de febrer de 2024. Arqueologia i condicionament de la zona de les fonts:

  F020-Font del Bon Pastor                                https://fontscollserola.com/?p=475

  F186-Font del Pastor                                        https://fontscollserola.com/?p=1350

  Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

  La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal: Les fonts, la canal, el sifó, la bassa i l’aqüeducte.

  Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.

  Plànol general de la zona estudiada:
  1. Primera part:

  A1. F186-Font del Pastor                                        https://fontscollserola.com/?p=1350

      Imatge de la petita galeria abans                                            


      i després

  És una construcció en forma de caseta encastada al marge, que a dins es transforma en una galeria d’uns 3 metres de fons i d’1,5 d’alçada.
  A la part inferior de la paret del fons hi ha el tub.

  Aquesta font està a tocar de la llera del torrent i amb les torrentades s’ha emplenat uns 40 cm de terra i fang.


                         Interior de la galeria amb la part excavada
                 

      Imatge de la font del 21/7/2008

  En treure el fang ha aparegut la font i el terra empedrat. També s’ha emplenat d’aigua que sortia per filtració.


   A2. F020-Font del Bon Pastor                                https://fontscollserola.com/?p=475

      Imatge del 3/04/2010.     

                                                          


      Imatge actual

     Aquí no hem tocat res.  A3. La presa:


      Imatge de l’11/09/2007            

                                      


      Imatge del 3/04/2007  De la part de la dreta de la presa en surt la canal que conduïa l’aigua cap al l’aqüeducte passant pel sifó, i la bassa.

   Prospeccions fetes a la canal


      Canal de sortida de la presa                                                

                               
                         Canal aigües avall


  A4. El sifó (Ubicació: 41º25'57.7"N 002º04'01.0"E):  A4. La bassa, de mesures 5,52mx4,48mx1,62m  (Ubicació: 41º26'00.2"N 002º04'01.7"E):
  B. Segona part:


  L’aqüeducte:

  Està enrunat. La part central no hi és. En queden les runes als dos costats de la Riera de Vallvidrera:

                         Part Est de l’aqüeducte  (Ubicació: 41º26'08.4"N 002º04'03.2"E).

                                                   

                         Part oest (Ubicació: 41º26'08.5"N 002º04'02.8"E).

  En acció:

      Els artistes:

  ..................................................
  Del Parc ens han dit:

  Gràcies a vosaltres per la tasca feta i per la participació en la recerca d’informació sobre aquesta zona.
  ....................................................