A la font de la Budellera hi falta la porta d’accés a la mina.

25/05/2024. Mail al Consoci del Parc de la Serra de Collserola

Bon dia,

Ara hem passat per la font:

F096-Font de la Budellera                     https://fontscollserola.com/?p=677

 i no hi ha porta d’accés a la mina. S'hauria de posar una porta nova per evitar accidents, vandalisme i deteriorament de la mina d'aquesta font tan emblemàtica de Collserola.

 Atentament,

La Budellera, 25 de maig de 2024.

 

Associació Fes Fonts Fent Fonting

 

fesfonting@gmail.com

http://www.fontscollserola.com

Una font salvada és una il·lusió recuperada.

..........................................................


Xerrada als alumnes de primària de Escola Aldana de Barcelona.

 22 de maig de 2024. Temes: Canvi climàtic, incendis i fonts de Collserola


Imatges comentades:

Preguntes que han fet:

-Que t’ha inspirat a fer això?
-Quan has començat a ser voluntari?
-Quantes persones t’ajuden i quant de temps dureu?
-Quins beneficis et dona fer això?
-Que fan els animals quan hi ha un incendi?
-Què són els incendis de sisena generació?
-Quin paper hi té el canvi climàtic?
-Per què has volgut ser voluntari?
-Quins animals hi han a les fonts de Collserola?
-Heu pogut netejar totes les fonts de la Serra de Collserola?
-Collserola té el mateix aspecte com 10 anys abans?
-Alguna vegada heu tingut èxit netejant les fonts? O hi va haver un problema?
-Quin animal és el més beneficiós per Collserola?

Condicionament de dues fonts de la zona de Can Merlès.

 

102. El dia 5 de maig de 2024. Arqueologia i condicionament de les fonts:

F289-Font de Can Merlès 2 o del safareig gran            https://fontscollserola.com/?p=1435

F288-Font d’en Modolell                                                 https://fontscollserola.com/?p=1433

Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Indicacions per a la recerca:

Fer tasques d’investigació i conservació dels elements de la font.

Condicionar i catalogar els elements hidràulics.

També recollirem les deixalles que hi ha a prop de les fonts.

 

A.    La Font de Can Merlès 2 o del safareig gran  consisteix en una arqueta que es va recuperar l’any 2013 i s’hi va fer un forat i amb un tub es va conduir l’aigua  a la llera del torrent per originar un punt d’aigua. 

Aquesta arqueta formava part d’una canalització que portava l’aigua a la bassa gran de la masia de Can Merlès.  Amb els anys i la falta de manteniment la canalització es va enrunar i es va optar per aprofitar l’aigua per un punt d’aigua per afavorir la biodiversitat de la zona.                                                     Imatge de l’arqueta.                                                                   

Interior de l’arqueta amb aigua.

                                 Imatge de l’arqueta i del tub.                                                     

                                     Imatge del tub on regalima l’aigua.

Aquestes imatges són de l’any 2013. Ara no hi havia aigua.


Hem identificat els elements i condicionat l’entorn.

 

 B. La font d’en Modolell.

 L’hem trobada en bon estat, hem tret les canyes i hem senyalitzat el camí per arribar-hi des de la font propera de Can Merlès.
Imatges finals.
Imatges del dia 25 de febrer de 2020.En Acció:


Els i les artistes:


Els i les artistes:

............................................................

I del Parc ens han dit:

 Gràcies a vosaltres i a la vostra associació per la col·laboració en la conservació del Parc Natural.

....................................


Condicionament de la font de Ca n'Amigó del Clot

 

101. El dia 6 d’abril de 2024. Arqueologia i condicionament de la zona de la font:

F104-Font de Ca n’Amigó del Clot   https://fontscollserola.com/?p=1068

Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal.

Condicionar i catalogar els elements hidràulics.

Investigar les basses i la mina.

També recollim les deixalles que hi ha a prop de la font.

 

Hi ha diversos elements hidràulics importants a les tres feixes:

A la feixa superior hi ha una gran bassa, a la intermèdia la mina i a la inferior una altra bassa i la font.


 1. Feixa superior.
     Hi ha una gran bassa que recull l’aigua de la pluja del camí que ve del coll de Frares.


     Mesures de la bassa.


        Detalls:

                       Escala d'accés                       Arqueta de drenatge                        Mur. 
     Conducte superior d’evacuació.    Reixa del pou de buidatge


 • B. Feixa intermèdia.

  Hi ha la mina amb la xemeneia de buidatge a uns 12 metres i després la galeria  continua uns quants metres orientada cap a l’esquerra:


  Per l’interior de la mina hi ha un tub metàl·lic que ve del fons de la mina i va fins a l’exterior i segurament portava l’aigua a la bassa inferior.

   

  Fotos de l’interior del dia 2 de desembre de 2006:

                         Interior amb el tub.

                               


                         Xemeneia de buidatge.      Vista exterior abans.                                 Vista exterior després.       


          C. Feixa inferior.

   

      Hi ha el frontal de la font i la bassa:


      Mesures de la bassa.  Al frontal de la font hi ha tres punts d’aportació d’aigua, a l’esquerra un conducte format per teules, a la part superior dreta un tub metàl·lic que segurament ve de la mina i a la part inferior la font amb el tub i la pica semicircular.
      La bassa abans. 
       La bassa després.      


  En acció:
      Els i les artistes:                                               


  ______________________________________

  Del Parc ens han dit:

  Un informe completíssim i molt elaborat.

  Molt bona feina!

  Gràcies a vosaltres per participar en conservació del Parc Natural!