Condicionament de la font de la Lleganya

 

94. El dia 16 de setembre de 2023. Condicionament de la font:

F245-Font de la Lleganya    https://fontscollserola.com/?p=1224

Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és:

Indicacions per a la recerca:

Caldria estudiar si té alguna connexió amb la “font” de la Llàgrima.

Prospecció dels elements principals com el safareig, la font, la mina propera i el pou proper.

També recollirem les deixalles que hi ha a prop de la font.

  1. Estudi si té alguna connexió amb la “font” de la Llàgrima.

La font de la Lleganya està al torrent de Can Codonyers a una alçada de 113 metres i a la cara est del turó que hi ha entre Can Codonyers i Torre Cendrera.

La font de la Llàgrima està també a una alçada de 113 metres i a la cara oest del turó que hi ha entre Can Codonyers i Torre Cendrera. A uns 438 metres de la font de la Lleganya. Sembla que no hi ha connexió entre les dues fonts.

  1. Hem condicionat els tres elements hidràulics que coneixem de la zona:

B1. La font i safareig

B2. La mina

B3. El pou

  

B1. Condicionament de la font i del safareig:


A la mateixa llera del torrent de Can Codonyers hi ha una paret de totxo vist – ara parcialment destruït- que actuava de resclosa  i portava l’aigua al safareig que hi ha al costat.


En una foto antiga es veu que al centre de la paret hi ha una font que raja aigua abundant.

Hem netejat la zona i no hem trobat el tub, però sí les restes calcàries que es formen als costats del raig de la font:Hem netejat el safareig que estava ple de terra:

El safareig abans i després:B2. Condicionament del pou:

Aigües amunt de la font, hi ha un pou:

                                                                           Abans  

                                                                         Després

 B3. Condicionament de la mina:

Està a prop de Torre Cendrera:


                                                                        Estat a l’inici                                                                        

 


                                                                        Inscripció


                                                                         Després de la neteja                                                         

 

                                                          Està enfonsada a prop de l’entrada.               


En acció:Els artistes:

.............................................................

Del Parc ens han dit:

Molt bona feina!

Gràcies!

……………………………………………………………….


Condicionament de la font de la Llàgrima

 

93. El dia 1 de juliol de 2023. Condicionament de la font:

F346-Font de la Llàgrima   https://fontscollserola.com/?p=5651

Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 
La tasca encomanada pel Parc és:

Us proposem d’anar a la font de la Llàgrima i fer prospecció per la zona a veure si a banda de la possible mina hi ha altres elements.

També recollirem les deixalles que hi ha a prop de la font.

Fa uns anys hi va haver una pluja molt abundant i d’aquesta galeria en va sortir molta aigua i d’aquí va venir l’interès a fer la prospecció.

El que hem trobat en arribar, és una galeria foradada a la terra d’uns setanta centímetres d’alçada que si entra estirat i que tira uns quants metres endins. No hi hem entrat perquè no ho hem vist segur.Vam començar traient la terra que tapava la boca d’entrada perquè amb el temps s’havia desprès part de la boca d’entrada a la galeria.

 

Abans:Després:


En treure la terra, hem posat al descobert el començament d’una galeria construïda en obra:Imatge de l’interior. Hi hem posat un tronc de tres metres i no ha tocat fons.

També hem posat troncs i terra per desviar l’aigua de la pluja i no debiliti la coberta de la galeria.

En acció:Els artistes:


Suggeriment:

  1. Continuar excavant per mesurar bé la galeria. Abans esperar que plogui perquè el terra s’estovi i es pugui cavar bé.
  2. Protegir la zona o tapar per evitar accidents.

.............................................................

Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Salutacions

.........................................................................Condicionament de les fonts Rosalia 1 i Rosalia 2

 92. El dia 3 de juny de 2023. Condicionament de les fonts:

F027-Font Rosalia 1    https://fontscollserola.com/?p=315

F261-Font Rosalia 2    https://fontscollserola.com/?p=836

Activitat feta durant la Setmana de la Natura de 2023 i dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és el condicionament de la font:

Treure les plantes invasores.

Conservar les plantes autòctones.

Eliminar l’excés de vegetació que envaeix l’espai fontinal.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.


Abans

Després

Imatges de com han quedat les fonts:

 Font Rosalia 1:


Font Rosalia 2:


Aquest any hi ha hagut molta sequera a Collserola, però aquestes dues fonts no han parat de rajar:

 En acció:
Els artistes:


____________________________________________________

Condicionament de la font de Can Borrull

 

91. El dia 6 de maig 2023. Condicionament de la

F022-Font de Can Borrull                       https://fontscollserola.com/?p=987

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.


El conjunt hidràulic està format per una caseta on hi ha una canonada que hi arriba per l’esquerra, una pica de distribució i una canonada que aboca a una gran bassa. A tocar hi ha una gran bassa de 10x11x2 metres, que ara està buida.

Imatges de la gran bassa:Imatge de 6 de desembre de 2005. Estava plena d’aigua.Imatges del dia de l’activitat abans de començar i en acabar. La bassa està sense aigua.

 

 Imatges de la caseta:


Imatges del dia 2 d’abril de 2018


A un costat de la bassa hi ha la canonada que portava l’aigua des de caseta. Foto del dia de l’actuació.Fotos abans i després. No ens va donar temps de treure la terra de la caseta on hi ha la pica que rep aigua de la mina per la canonada de l’esquerra i l’envia a la gran bassa.

Potser traient la terra encara sortiria aigua de la mina com va passar el dia 2 d’abril de 2018.

 

En acció:
Els artistes:.................................................................................

Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Gràcies per la informació i per la col·laboració.

Salutacions,