Condicionament de la font de Can Borrull

 

91. El dia 6 de maig 2023. Condicionament de la

F022-Font de Can Borrull                       https://fontscollserola.com/?p=987

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.


El conjunt hidràulic està format per una caseta on hi ha una canonada que hi arriba per l’esquerra, una pica de distribució i una canonada que aboca a una gran bassa. A tocar hi ha una gran bassa de 10x11x2 metres, que ara està buida.

Imatges de la gran bassa:Imatge de 6 de desembre de 2005. Estava plena d’aigua.Imatges del dia de l’activitat abans de començar i en acabar. La bassa està sense aigua.

 

 Imatges de la caseta:


Imatges del dia 2 d’abril de 2018


A un costat de la bassa hi ha la canonada que portava l’aigua des de caseta. Foto del dia de l’actuació.Fotos abans i després. No ens va donar temps de treure la terra de la caseta on hi ha la pica que rep aigua de la mina per la canonada de l’esquerra i l’envia a la gran bassa.

Potser traient la terra encara sortiria aigua de la mina com va passar el dia 2 d’abril de 2018.

 

En acció:
Els artistes:.................................................................................

Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Gràcies per la informació i per la col·laboració.

Salutacions, 


Condicionament de la font del Mas del Bosc

 

90. El dia 1 d’abril de 2023. Condicionament de la font:

F311-Font del Mas del Bosc                    https://fontscollserola.com/?p=2463

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és:

La tasca que us proposem fer consisteix a buscar els diferents elements que formen part d’aquest espai fontinal i començar la seva recuperació.

Condicionar la font.

Fer inventari dels elements arquitectònics.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.

 

És un conjunt hidràulic molt complet, format per la font, la mina, la caseta de bombeig i el pou, tots a la llera del torrent de Can Bell.

 1. La font:

Estava quasi tota colgada de terra i en sortia la punta superior.Vam excavar uns 50 centímetres de terra i va aparèixer la pica, llisa i arrebossada de ciment i rodejada de pedres  que potser formaven una petita bassa.

El frontal té una forma punxeguda recoberta de pedres petites, a la meitat del qual hi ha el tub. 

2. La mina:

Uns metres més amunt de la font hi ha la porta d’entrada a la mina. És una porta metàl·lica i està tancada amb un carenat:

Abans

Després


 3. La caseta de Bombeig:

Uns metres més avall de la font hi ha una construcció on hi hem trobat tubs per conduir aigua i cables elèctrics. Segurament era una estació de bombeig per portar l’aigua a un altre indret.Abans

Després

4. El pou:

Per sobre de la mina hi ha la pista forestal i a un costat hi ha un pou, ara cobert de terra. El terra s’ha enfonsat i ha deixat una forma circular.


En acció:

 

Els artistes:


Suggeriment:

Anirà bé obrir la mina per saber si encara hi ha aigua i crear un punt d’aigua.

Per fer aquesta actuació anirà bé fer-ho amb una màquina perquè s’han de moure molts metre cúbics de terra i la zona està a tocar de la pista forestal.

...............................................................

Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració!

Salutacions,


Condicionament de la font del Ferro de Valldaura

 

88. El dia 4 de març de 2023. Condicionament de la

F134-Font del Ferro de Valldaura      https://fontscollserola.com/?p=778

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és:

La tasca a fer en aquesta font F134 del Ferro és sobretot eliminar/anul·lar el camí que ara hi ha per arribar-hi, amb corda inclosa.

La feina a fer consisteix a recuperar el camí que des de la pista va a buscar la font per l’esquerra. No cal que sigui molt ample. I en treure les fulles i la terra de la part de la cubeta de la font.

  1. Imatges de la font del 13 de juny de 2011:


2.1. Eliminar/anul·lar el camí que ara hi ha per arribar-hi, amb corda inclosa.

                         Abans                                                                                           Després

2.2. Recuperar el camí que des de la pista va a buscar la font per l’esquerra.

2.3. Treure les fulles i la terra de la part de la cubeta de la font.

En acció:


 

Els artistes:


...........................................................

Del Parc ens ha dit:

Gràcies per la feina!!

...............................................................


Condicionament de la font de Can Valldaura Vell

 

89. El dia 4 de març de 2023. Condicionament de la

F308-Font de Can Valldaura Vell  https://fontscollserola.com/?p=2369

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és:

Si podeu, mireu si veieu per on passa el tub que connecta la font 135 del Ferro de Valldaura amb la font 308 de Valldaura Vell.

Fer inventari dels elements arquitectònics.

1.     Recerca del tub o canal:


En blau el tros de canal que hem trobat, uns 170 metres.

En vermell la part on hem fet exploracions i no hem trobat cap indici de la canal, uns 63 metres. Segurament va desaparèixer quan es va fer la pista.

Imatges de les exploracions fetes:

1.     La bassa i la font:
               La font i la pica de sedimentació.      En acció:


       Els artistes:.................................................
Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Molt bona feina!!!

Moltes gràcies a vosaltres per la col·laboració que feu amb el Consorci en la conservació del Parc natural.

Salutacions,

..........................................................


Condicionament de la font M12

87. El dia 18 de febrer de 2023. Condicionament de la 

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tasques dutes a terme:

1.     Condicionament de la font:

Hem netejat de terra i de fulles la font i la pica:I hem trobat la canonada de sortida de la pica i que segurament va a la bassa propera:
2. Mesura de la bassaDetall de l’entrada de l’aigua a la bassa:
Detall de la sortida de l’aigua:

Detall de la regulació de la sortida de l’aigua:


                          Forat per introduir la clau.                                        Clau de pas.

        

  En acció:

 Els artistes:.......................................................
Del Parc ens han dit:

Moltes gràcies per la feina i per la informació!

Una feina impecable!

 Moltíssimes gràcies

...........................................................