Investigació de la zona dels torrents del Cargol i de Tapioles

 71. El dia 6 de novembre de 2021. Investigació de la zona dels torrents del Cargol i de Tapioles

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 Zona estudiada i ubicació dels elements trobats:1a. Font M12. Ubicació: 41.453444ºN 2.157333ºE

 Hi hem trobat la font, que té una part del frontal destruïda i la pica amb un forat de sortida de l’aigua:


Que segurament va a la bassa propera.

 

1c. Bassa. Ubicació: 41.453719ºN  2.157441ºE.

Paret propera a la font on hi ha un tub d’entrada per on segurament ve l’aigua de la font.


Paret oposada de la bassa1b Paret. Ubicació: 41.453580ºN  2.157438ºE. 

És una paret llarga que protegeix el camí del marge.


 2. Font Ferro. Ubicació: 41.452979ºN  2.158329ºE.

F045-Font del Ferro   https://fontscollserola.com/?p=715


Imatge del dia 18 d’abril de 2009.


3. Font Tapioles. Ubicació: 41.45301ºN  2.158449ºE

F205-Font Tapioles     https://fontscollserola.com/?p=832


A la part superior hi una canal que ha quedat al descobert degut a les torrentades:

que portava l’aigua a la Font del Ferro esmentada abans, que està molt propera.

Imatge del dia 18 d’abril de 2009.4. Pou inferior. Ubicació: 41.452587ºN  2.160031ºE

 És una construcció alta que segurament tenia un molí de vent a la part superior per extraure l’aigua del pou:

A l’interior de la construcció on encara hi ha les restes de la maquinària. A la dreta de la imatge hi ha el pou amb l’escala per accedir-hi.5. Bassa inferior. Ubicació: 41.452155ºN  2.159450ºE

És una bassa de base rectangular d’unes mides aproximades de 7x6 metres i una fondària de 4 metres i les parets d’uns 60 cm.

Actualment la paret de la cara Est està derruïda.6. Zona vallada. Ubicació del dipòsit: 41.452150ºN 2.159895ºE

Encara queda una part de la instal.lació que fa uns anys es va preparar per guarda algun ramat.

Una de les entrades de la zona vallada

                      Dipòsit d’aigua                                                                Un dels abeuradors
7. Mina. Ubicació: 41.451689ºN  2.160004ºE

Restes d’una mina:

Entrada a la mina.

8. Pou superior. Ubicació: 41.451341ºN  2.159941ºE

És una construcció de la mena de molí de vent semblant al pou esmentat abans.


 Pou a l’interior de la construcció.9. Gran clot. Ubicació: 41.451380ºN 2.159885ºE

Dins de l’espessa vegetació hi ha un gran clot d’uns 5x6 metres i una fondària d’uns 3 metres.

Es troba protegit per un entramat metàl·lic.
10. Part d’una canal. Ubicació: 41.451254ºN 2.159734ºE
11. Bassa superior. Ubicació: 41.451388ºN 2.159611ºE

És una bassa de base rectangular d’unes mides aproximades de 10x9 metres i una fondària de 10 metres i les parets d’uns 80 cm.

Actualment una part de la paret de la cara Sud està derruïda.


Del fons de la paret de la cara Est en surt una galeria que comunica cap a l’exterior:

                                         Distribuïdor que hi ha a la sortida de la galeria.
Els artistes:
Condicionament de la Font de Can Totxo

 70. El dia 2 d’octubre de 2021. Condicionament de la  F220-Font de Can Totxo (https://fontscollserola.com/?p=834)

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tasques principals realitzades a la F220-Font de Can Totxo (https://fontscollserola.com/?p=834)

 

És una font molt completa
que conta d’un tub per on ve l’aigua:
Que aboca a una pica de sedimentació:


i aquesta aboca a una pica més gran que serviria per abeurar els animals i d’aquesta a un gran safareig amb desguàs que anava a uns horts propers, ara desapareguts.


Imatges del dia 20 de setembre de 2009.

Ara l’hem trobada que no raja i el safareig està sec, l’entorn envaït per l’abundant vegetació i  el safareig amb molta terra. 

Tasques acomplertes:

a.       Hem netejat l’abundant vegetació de l’entorn:

Abans                                                                                    Després

                   Vista general:b.       Hem tret la terra de la pica d’abeurar i del safareig:

AbansDesprés


c.       Hem desviat el camí de l’aigua quan plou perquè no porti terra al safareig:


En  acció:

                      Els artistes:


A la font de Sant Pau s'hauria de netejar el banc.

 23/07/2021. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola.

Bon dia,​

Una senderista ha anat a visitar la font:

F028-Font de Sant Pau

i ha comprovat que les abundants pluges de principis d’any han produït un esllavissament a la font de Sant Pau que ha colgat una part del banc.

 

Imatges del dia 19/07/20201:
Ubicació de la font:


Anirà bé que aviat es faci una intervenció perquè es tregui la terra acumulada per recuperar la forma original perquè aquesta font és molt visitada

Atentament:

Barcelona, 23 de juliol de 2021.

.....................................................

03.10.2021. Resposta del Parc:

Bon dia,

De fet és un espai on s’hauria de fer una intervenció de ple perquè hi ha esllavissades i problemes de males olors per una canonada que es va trencar...

Gràcies ,

........................................................... 

Condicionament de la font de Can Graner

 69.- El dia 3 de juliol de 2021. Condicionament de la  F106-Font de Can Graner

 Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Les tasques a realitzar van ser:

Fer arqueologia del frontal i de la bassa superior. Netejar la vegetació, principalment canyes que tapaven tot el conjunt:

El conjunt de l’entorn de la font està format pel frontal de la font, una bassa a la llera per recollir l’aigua del torrent i la bassa superior.

Actualment tot està sec i no hi ha aigua.

a.       Tasques a la font:

Hem netejat el frontal i ha aparegut el tub de la font:Que en altres dies l’hem vist rajar:


b.       Tasques a la bassa de la llera:

També hem tret les canyes:


I ha aparegut la bassa que quan està amb aigua en surt per dos tubs superiors i un inferior:c.       La bassa superior:

Amb el temps s’hi ha acumulat fulles i terra que hem tret i ha aparegut el terra de rajola:Altres vegades l’hem trobada plena d’aigua:


i l’aigua sobrant va a la bassa de la llera esmentada abans:

 En una paret hi ha un gran forat que és l’aiguaneix:A un extrem de la bassa hem trobat un forat de sortida:


I no sabem si porta l’aigua a la font o és un tub per buidar la bassa quan s’ha de netejar.

També hem recollit les escombraries, que n’hi havia moltes.


En acció:
Els artistes: