104. Fonting a Collserola amb TV3

104. El dia 28 de maig de 2024. Gravació per al programa “Tot es mou” de TV3 sobre la nostra acció de voluntariat que fem en la recuperació de les fonts de Collserola.
                    Enllaç a X