Condicionament de la font de la mina de Sant Medir

15.01.2018.- Des de l'Associació Fes Fonts Fent Fonting, suggerim al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola el condicionament de la font de la mina de Sant Medir.-  Treure pedres del primer recinte de la mina per saber si existeix una sortida de l’aigua o no.
-  Buscar una possible font per sota del nivell de la mina.
-  Treure terra de la zona del recinte per tal que tot l’espai tingui el mateix nivell.
-  Millorar el pas del camí d’accés.


.....................................................................................


03.02.2018.- Comencem les tasques
Veure l'activitat.

..............................................................

03.03.2018.- Continuem.
Veure l'activitat.

..............................................................

02.06.2018.- Continuem.
Veure l'activitat.