Condicionament de la font de Can Pasqual. 4a

 39.- El dia 7 d’abril de 2018: Condicionament de la font de Can Pasqual.

Hi hem anat per quarta vegada.

Hem netejat la vegetació fins al marge.


Hem continuat cavant per sobre la canal en direcció al marge fins que s’ha acabat el temps per avui:
En acció:
Els artistes: