Condicionament de la font del Vernet


                   40.- El dia 28 d’abril de 2018: Condicionament de la Font del Vernet.

                     F004-Font del Vernet