Condicionament de la font de la Falguera.........................................................

Publicació a la revista mensual La Vall de Vidre, al número 272, novembre de 2018: