Condicionament de la font d'en Sert A partir d'ara caldria enterrar un tub nou i fer obres al voltant de la pica i serà millor que ho faci el servei d'obres del Parc.