PEPNat: Tractament diferenciat de les fonts.


Les fonts naturals són ecosistemes d’aigua dolça que poden formar part del patrimoni ambiental i cultural local. Constitueixen un ecosistema viu, amb una fauna, una flora i un paisatge associats i són, alhora, un punt de trobada social, cultural de llarga tradició.

Probablement un dels reptes més prioritaris i complexos en matèria de conservació amb què s'enfronten els estats europeus de l'arc mediterrani seria la relacionada amb les fonts naturals. Per això resulta de la màxima urgència poder disposar d'una estratègia per conservar les fonts naturals mediterrànies

La nostra associació Fes Fonts Fent Fonting, treballa principalment en els tres temes següents:
1.    Conservació del patrimoni arquitectònic i cultural que representen l’arquitectura de les diferents fonts.
2.    Recerca, conservació i difusió del coneixement de les fonts per fomentar l’ús responsable.
3.    Conservació de la flora i la fauna de l’entorn de les fonts per afavorir-ne la biodiversitat.
Considerem que les fonts d’aigua natural són elements importants per la seva quantitat i diversitat, i per formar part del patrimoni cultural i del patrimoni arquitectònic:

1. Per la seva quantitat i diversitat.
Tenim constància de 325 fonts a Collserola (Vegeu http://fontscollserola.com) de les quals unes quantes han desaparegut a causa de la urbanització, la construcció de camins i carreteres i la falta de manteniment. Encara i així en queden unes 260, a moltes de les quals s’ha de fer una rehabilitació urgent perquè no acabin desapareixent.

2. Per formar part del patrimoni cultural
Les fonts han sigut des de sempre, llocs de trobada sigui per fer fontades, sigui fer reunions dels amants de la natura o per fer d’aules mediambientals.

 3. Per formar part del patrimoni arquitectònic.

A conseqüència de la formació geològica de la Serra es van crear capes importants de roca metamòrfica que reté l’aigua de la pluja i durant els anys s’hi han construït moltes galeries per anar a buscar aquesta aigua per alimentar les masies i les vinyes. La construcció d’aquestes galeries o mines va desenvolupar una tecnologia pròpia en els materials de construcció molt important a les àrees del Baix Llobregat  i del Besòs.

També es troben diferents dissenys en la construcció dels frontals de les fonts segons la zona.

Petició:

Per totes les raons exposades considerem que les zones del Parc Collserola on es troben fonts haurien de tenir un tractament diferenciat dels altres elements, tant arquitectònics com naturals. D'aquesta manera es podrà definir per a cada font un projecte de rehabilitació, amb el seu pla de manteniment i conservació corresponent.