Condicionament de la font de Can Pasqual. 6a

 52. El dia 16 de juliol de 2019: Condicionament de la font de Can Pasqual.

F091-Font de Can Pasqual

Hi hem anat per sisena vegada.

 Hem continuat cavant per sobre la canal en direcció al marge fins que s’ha acabat el temps per avui:

  Abans:                                                                           

Després:

 L’última rajola que hem destapat té un pendent més fort el que fa suposar que la font és propera:


Els artistes: