Condicionament de la font de L'Espinagar


56.- El dia 5 d’octubre de 2019. Arqueologia a la font de l’Espinagar.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

F011-Font de l’Espinagar o font de l’Espinaga

Aspecte a l’inici: 
Aspecte al final:
Aquesta font consta de dues parts:

Una situada a la al costat esquerro de la caseta on hi ha les restes de la font primitiva.
Una altra formada per una caseta a l’interior de la qual hi ha la cisterna. A l’interior de la cisterna hi entra l’aigua de la font que ve conduïda per una canonada enterrada des del marge superior de la muntanya.

Aquesta font és de poc cabdal i només raja uns dies després de les èpoques de pluja per això hi ha la cisterna a l’interior de la caseta amb l’objectiu d’acumular l’aigua i guardar-la per quan es necessitava.

Imatge de la font primitiva després de condicionar-la on encara es conserven la pica i el forat on hi havia el tub:

 Imatge de l’interior de la cisterna després de netejar-la:Imatge de la font amb un tub de canya per simular el raig de l’aigua. Al seu lloc hi hauria d’haver una aixeta o clau de pas que permetés l’ús de l’aigua només quan es necessiti i així disposar d’aigua més temps:
 Imatge general de la font amb la caseta i la font primitiva a l’esquerra:
 


 
En acció:


Els artistes: