Condicionament de la Font de Can Vilà 2

El dia 7 de març de 2020. Condicionament de l’entorn de la font de Can Vilà 2.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.


Hi vam anar per fer la catalogació de la font de Can Vilà 2, la recerca dels elements hidràulics de seu l’entorn i l’observació de punts d’interès ecològic.

Elements a destacar: 


 1. Bassa Gran
 2. Font 327 de Can Vilà 2
 3. Boca de mina.
 4. Canonada de sortida de la Bassa Gran
 5. Bassa Petita.
 6. Pou
 7. Entrada de la mina de la font de Can Vilà 2
 8. Font 329 de Can Carbonell 2.
 9. Entrada de la mina de Torreblanca.  Descripció dels elements:

  1. Bassa Gran: 
    

  És l’element més destacat del conjunt amb unes mides aproximades de 30x20x3 metres i que s’abasteix d’aigua de la font següent.
  2. Font 327 de Can Vilà 2 
   És la F327-Font de Can Vilà 2 que alimenta la Gran Bassa per la cantonada de nord- est:

   

  3. Boca de mina.
   A l’extrem nord – oest de la Gran Bassa hi ha un pou d’uns 6 metres de fondària:
   Tapa:                                                                     interior:


   4. Canonada de sortida de la Bassa Gran:

   A prop de la cantonada sud- oest de la Gran Bassa hi ha una galeria amb la canonada de sortida:

  Imatge de l’exterior:                                                       Imatge de l’interior:
  A pocs metres de la sortida hi ha unes columnes d’obra que segurament servien per sostenir la canonada que portava l’aigua als horts propers:

   
   5. Bassa Petita

  A uns 30 metres al sud – oest de la Gran Bassa hi ha una bassa més petita d’on surt una canonada que ara arriba a la llera del torrent i que segurament anava aigües avall per regar els horts.

   La bassa:                                                                              La canonada:


  6. Pou

  A uns 40 metres al nord – oest de la Gran Bassa i a la llera del torrent veí, hi ha un pou:

   
  7. Entrada de la mina de la font de Can Vilà 2:
   
  A uns 60 metres al nord – est de la Gran Bassa, a prop de la llera del torrent de Sant Just, hi ha una construcció:

   


   Que segurament és la mina de la font de Can Vila 2.
  8.  Font 329 de Can Carbonell 2.

  Uns metres més amunt trobem la F329-Font de Can Carbonell 2   


   
  9.  Entrada de la mina de Torreblanca.
  Seguint pel torrent esmentat a prop de la llera, hi trobem l’entrada a una mina:


  I al mapa del llibre de les mines de Sant Just Desvern:
   

  Deu correspondre a la mina Torreblanca.
    

   Altres tasques:

    Hem retirat escombraires:                       retirat la planta invasora Miraguà      Les artistes i els artistes: