Condicionament de la font de Can Puig o de les Salamàndries

 63.- El dia 5 de setembre de 2020. Condicionament de la font de Can Puig o de les Salamàndries.

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

F137-Font de Can Puig

És un conjunt format per tres mines, dues de les quals estan tapiades. La tercera és fonda i està plena d’aigua i molt sovint aboca aigua per la part superior de la tanca.

Actuacions a realitzar. Fer que l’aigua que surt de la font circuli, no quedi parada inundant la zona. - Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona - Fer manteniment dels bancs (treure terra)

Imatge a l’inici:


Imatge al final:
Hem netejat la zona d’escombraries:

Hem fet el manteniment dels bancs i de les jardineres:

Hem fet que l’aigua circuli i no quedi estancada, per això hem soterrat un tub els primers quatre metres perquè quedi una zona elevada i seca, hem fet una bassa per preservar la biodiversitat de la zona i hem fet una petita sèquia perquè l’aigua circuli:

Soterrament del tub:                                                      Fent la petita sèquia:
La petita bassa:Les artistes i els artistes: