Condicionament de la font de la Rata

 25/04/2021. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola


Bon dia,​

Un membre de la nostra Associació el dia 10/04/2021 ha anat a visitar la font:

i ha comprovat que les abundants pluges recents s’han emportat la part de la llera que cobria la cambra i els tubs que portaven l’aigua de la cambra de recepció a la font i han quedat al descobert i desconnectats de la font.


Foto de la cambra de recepció.

 La cambra de recepció està situada a la mateixa llera i està formada per un dipòsit adossat al marge fet d’obra i ple d’arena que fa de filtre de l’aigua.

D’aquest dipòsit en surten dos tubs que portaven l’agua la font i que ara estan desconnectats. En un d’ells encara en sortia aigua.


Foto de la font.

 

 Ubicació de la font:Anirà bé que aviat es faci una intervenció per recuperar la font perquè és una font emblemàtica de la zona i que quasi sempre raja.

Atentament.