Condicionament de la font del Ferro del Torrent de Can Ballós

 18/02/2022. Suggerim al Parc els condicionament de la font: 

F326-Font del Ferro del Torrent de Can Ballós

Durant els tres últims anys, entorn d’aquesta font s’hi ha fet un gran moviment de terres per part d’un particular que volia construir una font aprofitant l’aigua que surt de la mina.

Ubicació de la font:


Ara ha abandonat l’activitat i ha deixat un gran forat al marge que és perillós per a les persones que visiten l’indret.

 Imatges del forat al marge del dia 10 de febrer de 2022:






Imatge de l’entrada a la mina:


Anirà bé que aviat es faci una intervenció perquè es condicioni la sortida de l’aigua, sigui com a font o com a punt d’aigua i es tapi l’entrada a la mina.

 Atentament:

Barcelona, 18 de febrer de 2022.