Condicionament de la font de Can Ribas

   85. El dia 3 de desembre de 2022. Condicionament de la

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El conjunt hidràulic està format per la mina i la font amb el tub i la pica.

La mina té una fondària d’uns 10 metres i sembla que està en bon estat. Tant les parets com el sostre són de pedra i ciment. Al fons hi ha un toll d’aigua que la séquia que forma la mina la condueix cap a la sortida:


 
Interior de la mina.                                            Toll d’aigua al fons de la mina.

La pica i el tub estan separats uns 10 metres de la mina:


Vista general amb la pica i el tub davant i l’entrada a la mina al fons.

Treballs fets:

1.     Hem intentat que la font ragi:

Encara que dins la mina hi ha aigua, no en surt pel tub. Hem fet passar un fil ferro gruixut:

I ha entrat fins a una distància igual a l’entrada de la mina i no hem aconseguit que ragés.

Per seguretat no hem entrat a la mina i des de fora hem vist que hi ha una canonada a la sortida de la mina:


Segurament aquesta canonada està embossada de terra i l’aigua no passa.

       2. Hem netejat l’entrada a la mina perquè si pugui posar una porta i també davant de la mina i de la             font.

 Abans:


 i després


3
3.  Hem buscat la sortida del desguàs de la pica i no l’hem trobat perquè la segurament surt en una zona on la vegetació és molt espessa i no cal malmetre-la.

 

En acció:Els artistes:


Tasques pendents:

  1. Desembossar la canonada de sortida de la mina perquè ragi la font.
  2. Posar una porta a la mina per impedir accidents i l’entrada de contaminants.
  3. Posar ciment a les rajoles de la pica que belluguen.
......................................................

5.12.2022. Del Parc ens han dit:

Bon dia,

Molt bona feina!.

Gràcies a tots i totes. 

Salutacions,

............................................................