Condicionament de les fonts Rosalia 1 i Rosalia 2

 92. El dia 3 de juny de 2023. Condicionament de les fonts:

F027-Font Rosalia 1    https://fontscollserola.com/?p=315

F261-Font Rosalia 2    https://fontscollserola.com/?p=836

Activitat feta durant la Setmana de la Natura de 2023 i dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és el condicionament de la font:

Treure les plantes invasores.

Conservar les plantes autòctones.

Eliminar l’excés de vegetació que envaeix l’espai fontinal.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.


Abans

Després

Imatges de com han quedat les fonts:

 Font Rosalia 1:


Font Rosalia 2:


Aquest any hi ha hagut molta sequera a Collserola, però aquestes dues fonts no han parat de rajar:

 En acció:
Els artistes:


____________________________________________________