Condicionament de la Font de Can Totxo

 70. El dia 2 d’octubre de 2021. Condicionament de la  F220-Font de Can Totxo (https://fontscollserola.com/?p=834)

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tasques principals realitzades a la F220-Font de Can Totxo (https://fontscollserola.com/?p=834)

 

És una font molt completa
que conta d’un tub per on ve l’aigua:
Que aboca a una pica de sedimentació:


i aquesta aboca a una pica més gran que serviria per abeurar els animals i d’aquesta a un gran safareig amb desguàs que anava a uns horts propers, ara desapareguts.


Imatges del dia 20 de setembre de 2009.

Ara l’hem trobada que no raja i el safareig està sec, l’entorn envaït per l’abundant vegetació i  el safareig amb molta terra. 

Tasques acomplertes:

a.       Hem netejat l’abundant vegetació de l’entorn:

Abans                                                                                    Després

                   Vista general:b.       Hem tret la terra de la pica d’abeurar i del safareig:

AbansDesprés


c.       Hem desviat el camí de l’aigua quan plou perquè no porti terra al safareig:


En  acció:

                      Els artistes: