Investigació de la zona dels torrents del Cargol i de Tapioles

 71. El dia 6 de novembre de 2021. Investigació de la zona dels torrents del Cargol i de Tapioles

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 Zona estudiada i ubicació dels elements trobats:1a. Font M12. Ubicació: 41.453444ºN 2.157333ºE

 Hi hem trobat la font, que té una part del frontal destruïda i la pica amb un forat de sortida de l’aigua:


Que segurament va a la bassa propera.

 

1c. Bassa. Ubicació: 41.453719ºN  2.157441ºE.

Paret propera a la font on hi ha un tub d’entrada per on segurament ve l’aigua de la font.


Paret oposada de la bassa1b Paret. Ubicació: 41.453580ºN  2.157438ºE. 

És una paret llarga que protegeix el camí del marge.


 2. Font Ferro. Ubicació: 41.452979ºN  2.158329ºE.

F045-Font del Ferro   https://fontscollserola.com/?p=715


Imatge del dia 18 d’abril de 2009.


3. Font Tapioles. Ubicació: 41.45301ºN  2.158449ºE

F205-Font Tapioles     https://fontscollserola.com/?p=832


A la part superior hi una canal que ha quedat al descobert degut a les torrentades:

que portava l’aigua a la Font del Ferro esmentada abans, que està molt propera.

Imatge del dia 18 d’abril de 2009.4. Pou inferior. Ubicació: 41.452587ºN  2.160031ºE

 És una construcció alta que segurament tenia un molí de vent a la part superior per extraure l’aigua del pou:

A l’interior de la construcció on encara hi ha les restes de la maquinària. A la dreta de la imatge hi ha el pou amb l’escala per accedir-hi.5. Bassa inferior. Ubicació: 41.452155ºN  2.159450ºE

És una bassa de base rectangular d’unes mides aproximades de 7x6 metres i una fondària de 4 metres i les parets d’uns 60 cm.

Actualment la paret de la cara Est està derruïda.6. Zona vallada. Ubicació del dipòsit: 41.452150ºN 2.159895ºE

Encara queda una part de la instal.lació que fa uns anys es va preparar per guarda algun ramat.

Una de les entrades de la zona vallada

                      Dipòsit d’aigua                                                                Un dels abeuradors
7. Mina. Ubicació: 41.451689ºN  2.160004ºE

Restes d’una mina:

Entrada a la mina.

8. Pou superior. Ubicació: 41.451341ºN  2.159941ºE

És una construcció de la mena de molí de vent semblant al pou esmentat abans.


 Pou a l’interior de la construcció.9. Gran clot. Ubicació: 41.451380ºN 2.159885ºE

Dins de l’espessa vegetació hi ha un gran clot d’uns 5x6 metres i una fondària d’uns 3 metres.

Es troba protegit per un entramat metàl·lic.
10. Part d’una canal. Ubicació: 41.451254ºN 2.159734ºE
11. Bassa superior. Ubicació: 41.451388ºN 2.159611ºE

És una bassa de base rectangular d’unes mides aproximades de 10x9 metres i una fondària de 10 metres i les parets d’uns 80 cm.

Actualment una part de la paret de la cara Sud està derruïda.


Del fons de la paret de la cara Est en surt una galeria que comunica cap a l’exterior:

                                         Distribuïdor que hi ha a la sortida de la galeria.
Els artistes: