Condicionament de la font del Rossinyol

 75.- El dia 5 de febrer de 2022. Condicionament de la F083-Font del Rossinyol

https://fontscollserola.com/?p=1000

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tasques encomanades:


Caldria treure una mica la terra, no tota, perquè la fauna que hi pogui caure, pugui sortir i buscar el punt per on entrava l’aigua.

  Fer inventari dels elements arquitectònics.

  Arranjar l’entorn de la font.

  Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.

Tasques acomplertes:

1.1. Hem tret la terra de tot el perímetre de la bassa per buscar l’entrada de l’aigua:


I hem trobat la canal per on venia l’aigua:
Segurament la font estava uns metres més amunt i que ara està colgada per una gran quantitat de terra.

1.2.    Hem buidat de terra uns centímetres de la part superior de la bassa perquè es pugui convertir en un punt d’aigua.

1.3.   Hem fet una rampa perquè la fauna que hi pogui caure, pugui sortir


En acció:                                                  Els artistes:
...........................................................
Del Parc ens han dit:

Molt interesants les “anses” de la bassa.

A veure si arriben les pluges i podem veure si regalima una mica d’aigua per la zona on deu estar la font.

També veurem com es comporta la bassa.

Boníssima feina!

..........................................................