Condicionament de la font de Can Pasqual. 1a

 34.- El dia 13 de gener de 2018: Condicionament de la font de Can Pasqual.

F091-Font de Can Pasqual

Hem rehabilitat el safareig:

Abans:


Després:Hem rehabilitat l’accés a la galeria:

Abans:                                                                    Després:


I hem descobert la canaleta que va de la galeria al safareig:

Hem començat a excavar a la zona de la font:

 Abans:                                                                    Després:


En acció:


Els artistes: