Condicionament de la font M3

15.01.2018.- Des de l'Associació Fes Fonts Fent Fonting, suggerim al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola el condicionament de la font M3.


 Posar un tub rígid que condueixi l’aigua des de la mina a l'exterior fins una petita bassa per millorar la biodiversitat de la zona.
..................................................................
7.07.2018.- Veure l'activitat.