Condicionament de la Font de la Falguera


8.07.2018. Des de l'Associació Fes Fonts Fent Fonting, suggerim al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola el condicionament de la font de la Falguera.


Segons els veïns i veïnes que coneixen les fonts de la zona, aquesta font va desaparèixer quan van fer més ampla la pista i van tapar la mina. Des de llavors sempre ha sortit aigua com si fos un aiguaneix.
..................................................................
6.10.2018. Cabem seguint la veta d'aigua i encara que no trobem la mina, hi fem una font provisional. Veure l'activitat.