Condicionament de la Mina de la font del Ferro del Torrent de Can Ballós


El dia 30 d’octubre de 2019, vam netejar el fang acumulat durant molts anys a la pica, al llarg de la canal i als seus cotats. Vam tallar les arrels que entraven pel sostre i els costats.  

En acció:


 
Imatges de l’interior:Imatges de la canat i de la pica, netes: Els artistes:El mes de juny de 2020 els tècnics del Parc van catalogar la mina i li van donar el nom de Font del Ferro del Torrent de Can Ballós, llavors li vam donar el número 326.