Condicionament de la font de l'Hotel de San Jerónimo


58.- El dia 9 de novembre de 2019. Arqueologia a la F303-Font de l’Hotel San Jerónimo:


Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.


Aspecte de la zona de la font a l’inici:


Al final:Aspecte de l’escala al principi:                        i al final:


Aspecte exterior del conjunt:
Al netejar la runa de la font va aparèixer l’entrada a una cavitat inferior que vam desenrunar i va resultar ser una cisteïna d’uns 6x2x1,5 metres amb una entrada de l’aigua pel sostre. Encara queda una part de la galeria per netejar que és per on sortia l’aigua i potser hi ha una font.
Imatge de l’interior de la cisterna:

Imatge de la part de la galeria que potser condueix a una font:En acció:
 
Els i les artistes:


...............................................................................


59.- El dia 7 de desembre de 2019. Arqueologia a la F303-Font de l’Hotel San Jerónimo:

Activitat feta dins el programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Hem dut a terme diverses activitats:

1.  A la font s’ha substituït el perímetre que estava format per troncs i totxanes per pedres grans i així ha millorat molt l’aspecte:

Al principi:
i al final:

 2. S’ha fet arqueologia a la plataforma superior de la font on hi ha un gran dipòsit  i una canonada d’alimentació d’aigua:Hem buscat una possible alimentació d’aigua des de l’esmentat dipòsit a la font i hem trobat un forat de sortida del dipòsit que aboca l’aigua a una pica. L’hem netejada i hi hem posat aigua per veure si té un forat de sortida i no el te.
Quan la pica està plena, aboca l’aigua al costat a través d’una teula:On també hi hem buscat una pica o una petita bassa i no n’hi ha cap.

3. Hem seguit una mànega que segueix el camí de pujada a Vista Rica i a uns 80 metres de la font s’enterra i desapareix de la vista.

Hem apartat la terra i hem trobat que la mànega es connecta a una canonada de ceràmica que ve del marge per mitjà d’una ampolla preparada per facilitar la connexió:
 i per la qual passa un bon cabdal:


La ubicació GPS d’aquest punt coincideix amb l’inici de la mina Hotel San Jerónimo:

Els i les fonting, en acció: 
 


Els i les artistes:
Suggeriments al Parc:

  1. Aprofitant que surt aigua per la canonada de ceràmica fer una bona canalització enterrada fins a la font actual i fer una obra de rehabilitació de la font.

  1.  Seguir excavant pel tub de ceràmica fins a trobar la mina. Rehabilitar l’entrada, posa-hi una reixa o una porta per fer el manteniment i conduir l’aigua fins a la font, tal com s’explica a l’apartat anterior.

.............................................................................