Dues clavegueres a prop de la font de l'Hotel de San Jerónimo.

27/11/2019. Mail al Consorci del Parc de la Serra de Collserola
Bon dia, ​

Un membre de la nostra Associació ha anat a visitar la font:

F303-Font de l’Hotel San Jerónimo

i ha comprovat que a prop hi ha l’abocament de dues clavegueres:

L'una:
A la ubicació:i l'altra:


A la ubicació:


Les dues aboquen directament al bosc, fan molta pudor i l’aigua bruta va muntanya avall.

Anirà bé que aviat es faci una intervenció perquè es canalitzi o es desviï i així no contamini l’aqüífer que alimenta les mines properes.

Barcelona, 27 de novembre de 2019.

Atentament:
............................................................................