Condicionament de la font de Ca n'Amigó del Clot

 

101. El dia 6 d’abril de 2024. Arqueologia i condicionament de la zona de la font:

F104-Font de Ca n’Amigó del Clot   https://fontscollserola.com/?p=1068

Activitat feta dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La tasca encomanada pel Parc és fer una recerca dels elements que formen aquest espai fontinal.

Condicionar i catalogar els elements hidràulics.

Investigar les basses i la mina.

També recollim les deixalles que hi ha a prop de la font.

 

Hi ha diversos elements hidràulics importants a les tres feixes:

A la feixa superior hi ha una gran bassa, a la intermèdia la mina i a la inferior una altra bassa i la font.


 1. Feixa superior.
     Hi ha una gran bassa que recull l’aigua de la pluja del camí que ve del coll de Frares.


     Mesures de la bassa.


        Detalls:

                       Escala d'accés                       Arqueta de drenatge                        Mur. 
     Conducte superior d’evacuació.    Reixa del pou de buidatge


 • B. Feixa intermèdia.

  Hi ha la mina amb la xemeneia de buidatge a uns 12 metres i després la galeria  continua uns quants metres orientada cap a l’esquerra:


  Per l’interior de la mina hi ha un tub metàl·lic que ve del fons de la mina i va fins a l’exterior i segurament portava l’aigua a la bassa inferior.

   

  Fotos de l’interior del dia 2 de desembre de 2006:

                         Interior amb el tub.

                               


                         Xemeneia de buidatge.      Vista exterior abans.                                 Vista exterior després.       


          C. Feixa inferior.

   

      Hi ha el frontal de la font i la bassa:


      Mesures de la bassa.  Al frontal de la font hi ha tres punts d’aportació d’aigua, a l’esquerra un conducte format per teules, a la part superior dreta un tub metàl·lic que segurament ve de la mina i a la part inferior la font amb el tub i la pica semicircular.
      La bassa abans. 
       La bassa després.      


  En acció:
      Els i les artistes:                                               


  ______________________________________

  Del Parc ens han dit:

  Un informe completíssim i molt elaborat.

  Molt bona feina!

  Gràcies a vosaltres per participar en conservació del Parc Natural!