Reportatge de la televisió betevé sobre la nostra activitat de condicionar les fonts.

 100. El dia 4 d’abril de 2024, Francis de la televisió Betevé (TV Barcelona) ens van fer un reportatge sobre la nostra activitat de conservació dels espais fontinals.

Es va escollir la:

F034-Font de Can Valldaura o de Can Gatell      https://fontscollserola.com/?p=992

Vam parlar amb la propietat, ens va donar permís i ens va deixar les eines.

Mentrestant ens gravaven en vídeo, vam explicar quina és la nostra tasca com a associació i també vam condicionar la font.

Algunes imatges:
Les eines