TAULA PER SEGUIR ELS SUGGERIMENTS

Data
Tema
Verificació


15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de l'Artigues. Llegiu més.
07.09.2019. Fem tasques d'arquologia.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de la Furriola. Llegiu més.
01.06.2019. Fem tasques d'arqueologia.


15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de Can Fermí. Llegiu més.
04.05.2019. Fem tasques d'arqueologia.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font del Ferro de Sant Cugat del Vallès. Llegiu més.
13.04.2019. Fem tasques d'arqueologia.
15/03/2019
Informem al Parc que a la font Calenta hi ha una instal.lació de bombeig. Llegiu més.

15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font Calenta. Llegiu més.
10.03.2019. Fem tasques d'arqueologia.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de l'Oscar. Llegiu més.
02.02.2019. Acabem
10/01/2019
PEPNat: Fonts que falten a l'nventari de les fonts de Collserola. Llegiu més.

 10/01/2019
PEPNat: Tractament diferenciat de les fonts. Llegiu més.

10/01/2019
PEPNat: Correccions de l'inventari de les font de Collserola. Llegiu més.

09/01/2019
La font de la Rabassada està inundada. Llegiu més.

07/01/2019
La font de Campreciós està colgada. Llegiu més.

13/12/2018
La font Rosita està en mal estat. Llegir més.

13/12/2018
La font Nova està en mal estat. Legir més.

19/11/2018
El Consorci ens comunica d'anar al condicionament de la font d'en Sert.
Llegir més.
01.12.18.- Comencem.
 L'acabarà de reparar el Consorci.
 08/07/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de la Falguera. Llegir més.
 06.10.18.- Acabem.

20/09/2018
Suggerim al Consorci la reparació de la font dels Plàtans. Llegir més.
29.09.18.- Està igual.
10.12.18.- Raparada.
30/06/2018
Col.laborem amb el Grup Excursioniste del Papiol en el condicionament de la font del Lleó del Papiol. Llegir més.

10/02/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font del Vernet. Llegir més.
28.04.18.- Acabem
23/04/2018
Suggerim al Consorci la reparació de dos anomalies a la font Nova de Canyelles. Llegir més.
18/05/19. La canal està reparada.
15/01/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font M3. Llegir més.
07.07.18.- Acabem
15/01/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font M2. Llegir més.
14.04.18.- Acabem
 06/02/2018Rehabilitació de la font del Fumet. Llegiu més.20.07.2019. Han fet obres
23.07.2019. Fem tres suggeriments.
 15/01/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de la mina de Sant Medir. Llegir més.
03/02/18.- Comencem
03/03/18.- Continuem
02/06/18.- Continuem

 03/01/2018
La font del Rossinyol està malmesa. Llegir més.
20.04.18.- Reparada
 22/11/2017
Condicionament de la font de la Salamandra. Llegir més.
02.12.17.- Acabem
 25/11/2017
El forn i la font Pica-Pica s'haurien de condicionar. Llegir més.
29.11.17.- En procés
 13/09/2017
La font del Ferro de Valldaura, està enrunada. Llegir més.

 29/08/2017
Escombraries a la font del Llautó. Llegir més.
30/09/17.- Està igual.
04/11/17.- Està igual.
 29/08/2017
Escombraries a la font del Rabassalet. Llegir més.
30/09/17.- Encara en queden.
 05/06/2017
Suggerim al Consorci el condicionament de la font del Llautó. Llegir més.
04/11/17.- Acabem


05/06/2017
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de Can Calopa de Dalt. Llegir més.
01/07/17.- Comencem.
07/10/17.- Acabem
11/04/2017
La font del Cosí està destruïda. Llegir més.
18/10/18.- Està igual
29/06/19.- Està igual.
26/03/2017
La Font de Can Castellví està enrunada. Llegir més.
25/05/17.- Ja està neta.
01/02/2017
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de Can Cases. Llegir més.
04/03/17.- Comencem.
01/04/17.- Continuem.
06/05/17.- Continuem.
03/06/17.- Acabem,
28/02/2017
Condicionar la zona de la Font del Túnel. Llegir més.
01/03/17.- Resposta
28/02/2017
Terra al banc de la font d'en Ribas. Llegir més.

20/02/2017
Ha caigut el rètol de la font del Pastor. Llegir més.
29/06/19.- Està igual.


02/02/2017
La font 275 té l'entrada de la mina tapada per un arbre caigut. Legir més.

10/01/2017La font dels Verns està tapada pel fang. Llegir més.10/01/16.- En procés
09/01/2017
La mina de Sant Medir té l'entrada tapada. Llegir més.
30/03/17.- Està igual
13/09/17.- Està Igual
22/11/17.- Destapada
04/01/2017
Reparació de la pica de la font d'en Modolell. Llegir més.
09/01/17.- En procés.
26/01/17.- Reparada.
07/10/2016
La font Groga té el desguàs embossat. Llegir més.
30/03/17.- Està igual
04/04/17.-Desembossat
02/10/2016
Font del Funicular colgada per la vegetació. Llegir més.
16/11/16.-Condicionada.
03/07/19.- S'hi continua treballant.
29/06/2016
 La font d'en Sert no raja. Llegir més.
16/01/19.- Raja

29/6/2016Suggerim al Parc el condicionament de les fonts de la Rosalia. Llegir més.
10/12/16.Condicionada la 1.
14/1/17.- Condicionada la 2.
04/02/17.- Condicionades les dos fonts i el camí.
04/03/17.- Acabem.
10/11/18.- Hi tornem.


29/06/2016
La mina de la font de Can Ribas està enrunada.. Llegir més.
04/04/17.- Està igual.
28/04/17.- Està igual
09/11/2015
La font de Sant Medí Maño, no raja. Llegir més.
16/03/17.- En obres
23/03/17.- Acabada
10/02/2015
La font del Rabassalet està enrunada. Llegir més.
30/01/16.- Està igual.
08/01/19.- Es fan obres
25/01/19.- Acabades les obres exteriors.
12/9/2014
Enterrades les fonts de la Vinya i Trobada. Llegir més.
15/19/15.- S'hi treballa
18/02/16.- S'hi treballa.
06/09/16.- Aturat.
08/06/19.- S'hi treballa.
12/09/2014
Arbre a la font de la Rata. Legir més.


19/04/2014

El desguàs de la font de Can Llong està tapat. Llegir més.

28/06/15.- Està netejat.
30/07/16.- El desguàs està tapat.
03/09/19.- Està netejat.
19/04/2014
Escombraries a la font de la vinya de Sant Pere. Llegir més.
07/04/16.- En queden poques

02/11/2013
Escombraries al torrent de Tapioles.Llegir més.
29/11/14.- Està igual.
24/09/16.- Està igual.
05/05/19.- Està Igual.
01/11/2013
Pel camí d'accès a la font del Cosí no si pot passar. Llegir més. 15/03/15.- El camí d'accés està net.
27/10/2013
Més 50 pneumàtics al bosc. Llegir més.
23/04/16.- Ja no hi són
13/10/2012
Pinten les 4 barres a les fonts. Llegir més.

13/10/2012
La font de la Serp desapareix. Legir més.
28/02/15.- Està igual.
16/11/16.- Està igual.
15/07/2012
A la font de Can Capellans hi ha escombraries. Llegir més.
10/04/18.- Ja no hi són.
15/10/2011
A la font del Fumet li treuen l'aigua. Llegir més.
21/02/16.- Està igual.
12/11/17.- Està igual.
13/06/19.- Està igual.
22/07/19.- Reparada.

15/10/2011 Suggerim al Parc la neteja de les mines de moltes fonts que deuen estar brutes i que encara que plogui no donen aigua. 10/07/18.- Se'n parla.
05/06/2016 Condicionament de la font de la Llet. Llegir més. 15/10/16.- Acabada.
04/05/2013 Condicionament de la font d'en Güell. Llegir més. 04/05/13.- Acabada.
12/01/2013 Condicionament de la font Fresca. Llegir més. 19/01/13.- Acabada.