TAULA PER SEGUIR ELS SUGGERIMENTS


Data
Tema
Verificació01.08.2020
El Consorci ens comunica d'anar al condicionament de la font del Manyo perquè ha quedat malmesa per les abundants pluges. Llegiu més.
02.10.2020. Fet
01.01.2020
Suggerim al Parc el condicionament de la font de Can Puig. Llegiu més.
05.09.2020. Fet
02.06.2020
La font del Rossinyol està colgada. Llegiu més.

02.06.2020
Les rames dificulten el pas a la font Nova de Can Catà. Llegiu més

05.05.2020 La font del Xup no brulla. Llegiu més. 20.05.2020. En curs.

08.05.2020
Avís d'una gran rama trencada al camí a prop de l'Escola Judicial. Llegiu més.
12.05.2020. Fet
01.01.2020
Suggerim al Parc el condicionament de la font de Can Vilà 2. Legiu més.
07.03.2020. Fet
01.01.2020
Suggerim al Parc el condicionament de la font de Can Capellans. Llegiu més.
01.02.2020. Fet
23.01.2020
El Parc ens demana un resum dels elements que hem trobat a la zona de la font de l'Hotel de San Jerónimo. Llegiu més.
23.01.2020. Fet
23/01/2020
Les fonts de Can Llong estan colgades de terra. Llegiu més.
24.01.2020. Mail al Parc.
13.05.2020. Està igual.
16/12/2019
La font de Mas Guimbau està colgada de terra. Llegiu més.
17.12.2019. Mail al Parc.
28.12.2019. Està igual.
27/11/2019
Suggerim al Parc que tregui o condicioni les mànegues que ara hi ha al bosc a la zona propera a la font de l'Hotel de Sant Jerónimo. Llegiu més.
05.12.2019. Mail al Parc27/11/2019
Suggerim al Parc que condicioni dues clavegueres que ara aboquen al bosc a la zona propera a la font de l'Hotel de Sant Jerónimo. Llegiu més.
05.12.2019. Mail al Parc
30/10/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de l'Hotel de San Jerónimo. Llegiu més.
09.11.2019. Fem tasques d'arqueologia.
07.12.2019. Fem tasques d'arqueologia.
'Hotel de San Jerónimo/10/2019
Condicionament de la mina Christian. Llegiu més.
30.10.19. Fet.
05/10/2019
Suggerim al Parc que es posi una aixeta de pas a la font de l'Espinagar. Llegiu més.

15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de l'Espinagar. Llegiu més.
05.10.2019. Acabem.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de l'Artigues. Llegiu més.
07.09.2019. Fem tasques d'arquologia.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de la Furriola. Llegiu més.
01.06.2019. Fem tasques d'arqueologia.


15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de Can Fermí. Llegiu més.
04.05.2019. Fem tasques d'arqueologia.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font del Ferro de Sant Cugat del Vallès. Llegiu més.
13.04.2019. Fem tasques d'arqueologia.
15/03/2019
Informem al Parc que a la font Calenta hi ha una instal.lació de bombeig. Llegiu més.

15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font Calenta. Llegiu més.
10.03.2019. Fem tasques d'arqueologia.
15/01/2019
Suggerim al Parc el condicionament de la font de l'Oscar. Llegiu més.
02.02.2019. Acabem
10/01/2019
PEPNat: Fonts que falten a l'nventari de les fonts de Collserola. Llegiu més.

 10/01/2019
PEPNat: Tractament diferenciat de les fonts. Llegiu més.

10/01/2019
PEPNat: Correccions de l'inventari de les font de Collserola. Llegiu més.

09/01/2019
La font de la Rabassada està inundada. Llegiu més.

07/01/2019
La font de Campreciós està colgada. Llegiu més.

13/12/2018
La font Rosita està en mal estat. Llegir més.
Gener de 2020. S'hi treballa.
13/12/2018
La font Nova està en mal estat. Legir més.
Gener de 2020. S'hi han fet les obres de rehabilitació.
19/11/2018
El Consorci ens comunica d'anar al condicionament de la font d'en Sert.
Llegir més.
01.12.18.- Comencem.
L'acabarà de reparar el Consorci.
 08/07/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de la Falguera. Llegir més.
 06.10.18.- Acabem.

20/09/2018
Suggerim al Consorci la reparació de la font dels Plàtans. Llegir més.
29.09.18.- Està igual.
10.12.18.- Raparada.
30/06/2018
Col.laborem amb el Grup Excursioniste del Papiol en el condicionament de la font del Lleó del Papiol. Llegir més.

10/02/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font del Vernet. Llegir més.
28.04.18.- Acabem
23/04/2018
Suggerim al Consorci la reparació de dos anomalies a la font Nova de Canyelles. Llegir més.
18/05/19. La canal està reparada.
15/01/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font M3. Llegir més.
07.07.18.- Acabem
15/01/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font M2. Llegir més.
14.04.18.- Acabem
 06/02/2018Rehabilitació de la font del Fumet. Llegiu més.20.07.2019. Han fet obres
23.07.2019. Fem tres suggeriments.
 15/01/2018
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de la mina de Sant Medir. Llegir més.
03/02/18.- Comencem
03/03/18.- Continuem
02/06/18.- Continuem

 03/01/2018
La font del Rossinyol està malmesa. Llegir més.
20.04.18.- Reparada
 22/11/2017
Condicionament de la font de la Salamandra. Llegir més.
02.12.17.- Acabem
 25/11/2017
El forn i la font Pica-Pica s'haurien de condicionar. Llegir més.
29.11.17.- En procés
 13/09/2017
La font del Ferro de Valldaura, està enrunada. Llegir més.

 29/08/2017
Escombraries a la font del Llautó. Llegir més.
30/09/17.- Està igual.
04/11/17.- Està igual.
 29/08/2017
Escombraries a la font del Rabassalet. Llegir més.
30/09/17.- Encara en queden.
 05/06/2017
Suggerim al Consorci el condicionament de la font del Llautó. Llegir més.
04/11/17.- Acabem


05/06/2017
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de Can Calopa de Dalt. Llegir més.
01/07/17.- Comencem.
07/10/17.- Acabem
11/04/2017
La font del Cosí està destruïda. Llegir més.
18/10/18.- Està igual
29/06/19.- Està igual.
26/03/2017
La Font de Can Castellví està enrunada. Llegir més.
25/05/17.- Ja està neta.
01/02/2017
Suggerim al Consorci el condicionament de la font de Can Cases. Llegir més.
04/03/17.- Comencem.
01/04/17.- Continuem.
06/05/17.- Continuem.
03/06/17.- Acabem,
28/02/2017
Condicionar la zona de la Font del Túnel. Llegir més.
01/03/17.- Resposta
28/02/2017
Terra al banc de la font d'en Ribas. Llegir més.

20/02/2017
Ha caigut el rètol de la font del Pastor. Llegir més.
29/06/19. Està igual.
16/12/19. Està penjat,


02/02/2017
La font 275 té l'entrada de la mina tapada per un arbre caigut. Legir més.

10/01/2017La font dels Verns està tapada pel fang. Llegir més.10/01/16.- En procés
09/01/2017
La mina de Sant Medir té l'entrada tapada. Llegir més.
30/03/17.- Està igual
13/09/17.- Està Igual
22/11/17.- Destapada
04/01/2017
Reparació de la pica de la font d'en Modolell. Llegir més.
09/01/17.- En procés.
26/01/17.- Reparada.
07/10/2016
La font Groga té el desguàs embossat. Llegir més.
30/03/17.- Està igual
04/04/17.-Desembossat
02/10/2016
Font del Funicular colgada per la vegetació. Llegir més.
16/11/16.-Condicionada.
03/07/19.- S'hi continua treballant.
29/06/2016
 La font d'en Sert no raja. Llegir més.
16/01/19.- Raja

29/06/2016Suggerim al Parc el condicionament de les fonts de la Rosalia. Llegir més.
10/12/16.Condicionada la 1.
14/1/17.- Condicionada la 2.
04/02/17.- Condicionades les dos fonts i el camí.
04/03/17.- Acabem.
10/11/18.- Hi tornem.


29/06/2016
La mina de la font de Can Ribas està enrunada.. Llegir més.
04/04/17.- Està igual.
28/04/17.- Està igual
20/10/20.- Està igual
09/11/2015
La font de Sant Medí Maño, no raja. Llegir més.
16/03/17.- En obres
23/03/17.- Acabada
10/02/2015
La font del Rabassalet està enrunada. Llegir més.
30/01/16.- Està igual.
08/01/19.- Es fan obres
25/01/19.- Acabades les obres exteriors.
12/9/2014
Enterrades les fonts de la Vinya i Trobada. Llegir més.
15/19/15.- S'hi treballa
18/02/16.- S'hi treballa.
06/09/16.- Aturat.
08/06/19.- S'hi treballa.
12/09/2014
Arbre a la font de la Rata. Legir més.


19/04/2014

El desguàs de la font de Can Llong està tapat. Llegir més.

28/06/15.- Està netejat.
30/07/16.- El desguàs està tapat.
03/09/19.- Està netejat. 

Veure la nova informació del dia 23.01.2020.
19/04/2014
Escombraries a la font de la vinya de Sant Pere. Llegir més.
07/04/16.- En queden poques

02/11/2013
Escombraries al torrent de Tapioles.Llegir més.
29/11/14.- Està igual.
24/09/16.- Està igual.
05/05/19.- Està Igual.
01/11/2013
Pel camí d'accès a la font del Cosí no si pot passar. Llegir més. 15/03/15.- El camí d'accés està net.
27/10/2013
Més 50 pneumàtics al bosc. Llegir més.
23/04/16.- Ja no hi són
13/10/2012
Pinten les 4 barres a les fonts. Llegir més.

13/10/2012
La font de la Serp desapareix. Legir més.
28/02/15.- Està igual.
16/11/16.- Està igual.
15/07/2012
A la font de Can Capellans hi ha escombraries. Llegir més.
10/04/18.- Ja no hi són.
15/10/2011
A la font del Fumet li treuen l'aigua. Llegir més.
21/02/16.- Està igual.
12/11/17.- Està igual.
13/06/19.- Està igual.
22/07/19.- Reparada.

 Veure la nova informació del dia 06.02.2018.

15/10/2011 Suggerim al Parc la neteja de les mines de moltes fonts que deuen estar brutes i que encara que plogui no donen aigua. 10/07/18.- Se'n parla.
05/06/2016 Condicionament de la font de la Llet. Llegir més. 15/10/16.- Acabada.
04/05/2013 Condicionament de la font d'en Güell. Llegir més. 04/05/13.- Acabada.
12/01/2013 Condicionament de la font Fresca. Llegir més. 19/01/13.- Acabada.